HP 15q-dy0000 Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay HP 15q-dy0000

Tải về HP 15q-dy0000 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (2)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD - Raven Ridge / Stoney Ridge (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8366 Rev.A; File Size: 139.1 MB
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD - Raven Ridge / Stoney Ridge (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8443 Rev.A; File Size: 83.9 MB
Driver - Graphics (4)
Trình điều khiển đồ họa AMD HD R2 / R4 / R5 - Stoney Ridge (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 23.20.808.1536 Rev.A; File Size: 497.6 MB
Trình điều khiển đồ họa AMD HD R2 / R4 / R5 - Stoney Ridge (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 23.20.808.3840 Rev.A; File Size: 497.0 MB
Trình điều khiển đồ họa AMD HD Vega 3 / Vega 6 / Vega 8 - Raven Ridge (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 23.20.828.768 Rev.A; File Size: 496.9 MB
Trình điều khiển đồ họa AMD HD Vega 3 / Vega 6 / Vega 8 - Raven Ridge (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 23.20.826.2304 Rev.A; File Size: 499.0 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (4)
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 19.5.10.66 Rev.A; File Size: 182.0 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 19.5.10.69 Rev.A; File Size: 182.0 MB
Driver - Network (3)
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 21, 2018; Phiên bản: 20.60.0.7 Rev.P; File Size: 114.3 MB
Trình điều khiển LAN Realtek (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 10.23.1003.2017 Rev.A; File Size: 10.5 MB
Trình điều khiển LAN Realtek (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 10.25.119.2018 Rev.A; File Size: 10.6 MB
Driver - Storage (2)
Trình điều khiển đầu đọc thẻ Micro Alcor (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 20, 2018; Phiên bản: 2.0.148.24502 Rev.A; File Size: 1.8 MB
Trình điều khiển đầu đọc thẻ Micro Alcor (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 2.0.148.24502 Rev.A; File Size: 1.8 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ vi xử lý AMD)
Phát hành: Tháng Tám 23, 2018; Phiên bản: F.11 Rev.A; File Size: 21.9 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Tháng Tám 15, 2018; Phiên bản: 6.8.1.0 Rev.A; File Size: 39.5 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Tháng Tám 10, 2018; Phiên bản: 1.5.2.0 Rev.A; File Size: 48.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *