HP 240 G4 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


HP 240 G4 Máy tính xách tay

Tải về HP 240 G4 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 6.0.1.7661 Rev.A, 135.6 MB
Driver - Chipset (5)
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 8.1.10604.207 Rev.A, 19.7 MB
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
7 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.8 Rev.A, 3 MB
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
7 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1157 Rev.A, 64.6 MB
Intel Software Guard Extensions Device (SGX) Driver
7 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 1.0.26448.1348 Rev.A, 4.5 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
7 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 2.0.0.1067 Rev.A, 38.2 MB
Driver - Display / Monitor (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
7 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 10.18.15.4248 Rev.A, 169.2 MB
Driver - Graphics (3)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 15.201.1101.0 Rev.A, 374 MB
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 10.18.15.4248 Rev.A, 169 MB
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
26 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 10.18.15.4274 Rev.A, 174.5 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Nút điều khiển HP Wireless
1 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 1.1.15.1 Rev.A, 3.2 MB
ELAN Touchpad Ổ
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 15.2.5.1 Rev.A, 109.8 MB
Driver - Network (10)
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
27 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 7.35.336.0 Rev.A, 45.2 MB
Driver Intel Bluetooth
6 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1546.2762 Rev.M, 21.7 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.0.5 Rev.P, 219.1 MB
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
17 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 7.35.317.0 Rev.A, 45.1 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
8 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 18.30.0.9 Rev.P, 219.1 MB
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
17 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 12.0.1.695 Rev.A, 21.9 MB
Realtek RTL8723BE / RTL8188EE 802.11b / g / n Trình điều khiển mạng LAN không dây
20 Tháng Mười 2015 cập nhật, phiên bản: 2023.18.814.2015 Rev.A, 33.5 MB
Driver Realtek RTL8723BE Bluetooth
19 Tháng Mười 2015 cập nhật, phiên bản: 1.0.0.46 Rev.A, 58.5 MB
Driver Intel Bluetooth
31 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 18.1.1533.1834 Rev.H, 19.6 MB
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
5 Tháng Tám 2015 cập nhật, phiên bản: 10.1.505.2015 Rev.A, 12.7 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *