HP 240 G5 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


HP 240 G5 (14 ", không cảm ứng, Dark Ash Silver) Catalog, Đối mặt phải

Tải về HP 240 G5 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 6.0.1.7779 Rev.A, 258.9 MB
Driver - Chipset (4)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.14 Rev.A, 3 MB
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 8.1.10605.221 Rev.A, 17.6 MB
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1181 Rev.A, 68.4 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 2.0.0.1094 Rev.A, 38.4 MB
Driver - Graphics (2)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.301.2211.0 Rev.A, 417.5 MB
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 20.19.15.4390 Rev.A, 196.8 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
ELAN Touchpad driver
27 tháng 2016 cập nhật, phiên bản: 15.2.8.4 Rev.A, 110.5 MB
ELAN Touchpad driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.2.6.13 Rev.A, 110.4 MB
Nút điều khiển HP Wireless
1 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 1.1.15.1 Rev.A, 3.2 MB
Driver - Network (4)
Driver Intel Bluetooth
11 tháng 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1611.3223 Rev.S, 19.7 MB
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.7.107.2016 Rev.A, 9.6 MB
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
11 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 12.0.1.900 Rev.A, 20.9 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.1.2 Rev.P, 219.1 MB