HP ENVY TouchSmart 17-j041nr máy tính xách tay của Windows 8 64bit Drivers, phần mềm


HP ENVY TouchSmart 17-j041nr Trình điều khiển máy tính xách tay, phần mềm cho Cửa sổ 8 64bit.


Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2013-03-19, Version6.10.6454.0, 43.67M
Gói này chứa các trình điều khiển cho phép người IDT High-Definition (HD) Audio trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Driver - Chipset (2)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2013-04-15, Version9.4.0.1017, 5.25M
Gói này bao gồm các tiện ích cài đặt Intel Chipset và điều khiển cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Tiện ích này cho phép hệ điều hành để hiển thị tên chính xác cho các ...
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2013-04-15, Version8.1.10.1275, 39.92M
Gói này cung cấp trình điều khiển quản lý động cơ Giao diện Intel (MEI) cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Engine Giao diện quản lý của Intel cho phép giao tiếp giữa ...
Driver - Graphics (2)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-04-15, Version9.18.10.3071, 148.91M
Gói này cung cấp trình điều khiển cho phép đồ họa trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ Intel High-Definition (HD). Nếu độ nét cao đa phương tiện ...
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-04-15, Version9.18.13.1141, 318.75M
Gói này cung cấp trình điều khiển cho phép đồ họa trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ NVIDIA High-Definition (HD). Nếu độ nét cao đa phương tiện ...
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (4)
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-22, Version1.1.2.1, 2.81M
Gói này cung cấp trình điều khiển Nút HP Wireless cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Version1.1.2.1, 2.82M
Gói này cung cấp trình điều khiển Nút HP Wireless cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Synaptics TouchPad điều khiển
2013-05-10, Version16.5.3.3, 136.3M
Gói này cung cấp trình điều khiển cho phép các Synaptics TouchPad trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Người tài xế cho phép chức năng touchpad chung (đối với ...
Hiệu lực vân tay cảm biến Driver
2013-04-19, Version4.5.122.0, 25.84M
Gói này bao gồm các tài xế cho phép các cảm biến vân tay hiệu lực trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Các cảm biến dấu vân tay quét dấu vân tay cho ...
Driver - Network (12)
Ralink Phần mềm Bluetooth điều khiển
2013-11-01, Version1.00, 85.22M
Gói này chứa các gói cài đặt driver cho Bluetooth Ralink trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Ralink 802.11 b / g / n Wireless LAN Adaptor Driver
2013-10-25, Version1.00, 27.69M
Gói này chứa các gói cài đặt driver cho Controllers Ralink 2012 mạng LAN không dây trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel cho Microsoft Windows
2013-10-18, Version15.10, 243.83M
Gói này cung cấp trình điều khiển để hỗ trợ các adapter mạng LAN không dây Intel trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Microsoft Windows
2013-09-18, Version12..0.0.7620, 14.1M
Gói này chứa driver bluetooth Broadcom và phần mềm cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Trình điều khiển Broadcom Bluetooth là cần thiết để cho phép Broadcom ...
Trình điều khiển không dây Intel cho Windows 8
2013-08-28, Version15.10.0.11, 209.43M
Gói này chứa trình điều khiển cho các adapter mạng LAN không dây Intel trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Qualcomm Atheros Bluetooth 4.0 + HS driver cho Windows 8
2013-08-20, Version1.00, 182.93M
Gói này chứa các gói cài đặt driver cho Atheros Bluetooth trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Driver Intel Bluetooth
2013-08-09, Version3.0.24.40063, 60.89M
Gói này chứa các gói cài đặt driver cho Bluetooth Intel trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
2013-06-19, Version6.30.223.75, 32.59M
Gói này chứa các trình điều khiển Broadcom Wireless LAN được yêu cầu để kích hoạt tính năng mạng LAN Broadcom Wireless Adapter được tích hợp trong máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Phần mềm Bluetooth Broadcom
2013-06-04, Version12.0.0.6950, 170.48M
Các gói phần mềm chứa driver bluetooth Broadcom và phần mềm cho phép các thiết bị bluetooth 4.0 Broadcom trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2013-04-19, Version8.10.1226.2012, 5.9M
Gói này cung cấp driver Realtek Local Area Network (LAN) cho phép các chip Realtek Network Interface Card (NIC) trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Driver Intel thông minh Công nghệ Connect
2013-04-15, Version1.0.8.0, 33.79M
Gói này cung cấp trình điều khiển Intel thông minh Công nghệ Connect cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Người tài xế Intel thông minh Công nghệ Connect cho phép hệ thống ...
Qualcomm Atheros AR9000 series Wireless LAN Driver for Microsoft Windows
2013-01-29, Version1.00, 33.02M
Gói này chứa các gói cài đặt driver cho AR9000 Dòng không dây điều khiển mạng LAN Atheros trong các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Driver - Storage (4)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2013-06-30, Version12.0.7.1002, 16.74M
Gói này chứa các driver Storage Technology Intel Rapid cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Các Rapid Storage Technology của Intel được thiết kế để cung cấp chức năng cho ...
Realtek Card Reader driver
2013-06-30, Version6.2.9200.21220, 11.26M
Gói này chứa các trình điều khiển cho phép người Realtek Card Reader trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Đầu đọc thẻ cho phép người dùng đọc từ hoặc gửi thư cho ...
Realtek Card Reader driver
2013-04-19, Version6.2.9200.29053, 11.06M
Gói này chứa các trình điều khiển cho phép người Realtek Card Reader trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Đầu đọc thẻ cho phép người dùng đọc từ hoặc gửi thư cho ...
Driver Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
2013-04-15, Version2.1.0.1002, 2.39M
Gói này cung cấp trình điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. tài xế Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho phép các hệ thống cấu hình với ...
BIOS (1)
HP Máy tính xách tay hệ thống BIOS Update (bộ xử lý Intel)
2013-08-30, VersionF.24, 20.92M
Gói này cung cấp một bản cập nhật cho hệ thống BIOS. Bản cập nhật cài đặt trên các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ sử dụng một hệ điều hành Windows hỗ trợ. Khởi động lại hệ thống để hoàn thành ...
Chẩn đoán (1)
HP UEFI Môi trường hỗ trợ
2013-08-16, Version5.3.1.0, 6.72M
Gói này cung cấp môi trường Hỗ trợ HP UEFI cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. HP UEFI Môi trường Hỗ trợ cung cấp UEFI dựa chẩn đoán phần cứng sử dụng để xác nhận nếu ...
Chẩn đoán (1)
HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Môi trường hỗ trợ
2013-04-18, Version5.2.0.0, 3.29M
Gói này cung cấp HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Môi trường Hỗ trợ cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. HP UEFI Môi trường Hỗ trợ cung cấp UEFI dựa ...
Hệ điều hành - Cải tiến và QFEs (1)
Cập nhật hệ thống cần thiết cho Windows 8
2013-04-11, Version1.2.1.1, 10.88M
Gói này cài đặt bản sửa lỗi và cải tiến của Microsoft cho Windows 8 Hệ điều hành và cung cấp các bản sửa lỗi và cải tiến cụ thể cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ khác. Những ...
Phần mềm - Multimedia (7)
Phần mềm CyberLink LabelPrint
2013-09-27, Version2.5.4.6515, 105.74M
CyberLink LabelPrint là một ứng dụng trực quan cho phép người dùng thiết kế và in ấn phong cách nhãn đĩa CD / DVD trong bốn bước đơn giản. Chỉ cần chọn kiểu mẫu, thông tin đĩa, bố trí văn bản, nền ...
Phần mềm CyberLink PowerDVD
2013-09-27, Version10.0.8.5511, 141.44M
Gói này cung cấp các phần mềm CyberLink PowerDVD cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. PowerDVD phần mềm CyberLink cho phép người dùng xem các đĩa Blu-ray (BD) và DVD và ...
Phần mềm Cyberlink Media Suite
2013-09-27, Version10.0.4.2928, 45.65M
Gói này cung cấp các phần mềm CyberLink Media Suite cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. CyberLink Media Suite cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, quản lý và chia sẻ ...
Phần mềm Cyberlink PhotoDirector
2013-09-27, Version3.0.2.4128, 112.22M
Gói này cung cấp các phần mềm CyberLink PhotoDirector cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. CyberLink PhotoDirector cung cấp công cụ hoàn chỉnh để chỉnh sửa và lưu trữ ...
Phần mềm Cyberlink PowerDirector
2013-09-27, Version10.0.4.3122, 358.04M
CyberLink PowerDirector là một ứng dụng phần mềm chỉnh sửa video cho phép bạn biến đoạn băng video thành những bộ phim HD để thưởng thức hoặc chia sẻ với người khác. Gói này được cung cấp cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ ...
Phần mềm Cyberlink YouCam
2013-09-27, Version5.0.1.3202, 138.69M
Gói này bao gồm các phần mềm CyberLink YouCam cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. CyberLink YouCam là một ứng dụng webcam cho phép người dùng chụp ảnh và video từ máy ảnh web và áp dụng hiệu ứng hình ảnh để ảnh chụp và video.
Phần mềm Intel Wireless Display
2013-09-25, Version4.2.19.0, 205.14M
Gói này chứa các hiển thị phần mềm Intel Wireless cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Phần mềm Intel Wireless Display cho phép người dùng hiển thị ...
Phần mềm - An ninh (2)
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
2013-09-05, Version6.0.100.276, 66.44M
Gói này bao gồm các phần mềm HP SimplePass Identity Protection cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Phần mềm này bảo vệ thông tin nhận dạng và tài khoản ...
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection 2011
2013-04-05, Version6.0.100.272, 66.44M
Gói này bao gồm các phần mềm HP SimplePass Identity Protection 2011 cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Phần mềm này bảo vệ thông tin nhận dạng và truy cập tài khoản sử dụng ...
Phần mềm - Giải pháp (4)
HP Launch Box
2013-10-15, Version1.10, 4.77M
Gói này cung cấp các tiện ích HP Launch Box. HP Launch Box cho phép các ứng dụng sẽ được tổ chức bằng cách nhóm chúng để truy cập nhanh trên thanh tác vụ Windows. Gói này được cung cấp cho ...
Phần mềm HP DriveGuard 3D
2013-10-12, Version6.0.15.1, 18.26M
Gói này cung cấp các phần mềm HP 3D DriveGuard (phần mềm HP ProtectSmart Hard Drive Protection) cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. HP 3D DriveGuard ...
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
2013-10-09, Version1.00, 1.61M
Gói này bao gồm các hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. HP Event System Utility cho phép các phím chức năng đặc biệt trên hệ thống để được ...
Cửa sổ 8 Recovery Environment (RE) Recovery Manager Installer
2013-10-04, Version6.00, 384.41k
Gói này cung cấp Windows 8 Recovery Environment (RE) Recovery Manager cài đặt trên mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Tiện ích - Công cụ (3)
Trung tâm Utility HP
2013-10-11, Version2.2.6, 4.01M
Gói này cung cấp các tiện ích Trung tâm HP cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy hệ điều hành được hỗ trợ. HP Utility Center cung cấp một vị trí để khởi động tính năng HP cài đặt sẵn.
HP Support Assistant
2013-09-06, Version7.3.35.20, 42.32M
HP Support Assistant cung cấp một địa điểm duy nhất cho các nhu cầu hỗ trợ máy tính của bạn. Từ đây, bạn có thể tự động hóa và lịch bảo trì, khắc phục sự cố, tìm kiếm thông tin về máy tính của bạn và ...
HP Quick Start Application
2012-10-26, Version1.0.4660.30220, 790.52k
ứng dụng HP Quick Start cung cấp người dùng Windows 8 mới, những người đang quen với Start Menu truyền thống, với khả năng tiếp cận thuận tiện để khởi động ứng dụng, tập tin, và các chương trình từ cổ điển ...

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *