HP Pavilion 11-h002xx x2 máy tính Windows 8 64bit Drivers, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 8 64bit.

Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2013-10-11, Version6.10.6492.0, 37.66M
Driver - Chipset (4)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2013-10-11, Version9.4.4.1006, 6.2M
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
2013-10-11, Version7.10.0.2206, 6.83M
Trình điều khiển thiết bị Intel biên vải
2013-10-11, Version1.70.304.16315, 1.56M
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
2013-10-11, Version1.0.0.1050, 53.33M
Driver - Graphics (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-10-11, Version10.18.10.3275, 157.31M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Synaptics TouchPad điều khiển
2013-10-11, Version17.0.10.9, 63.85M
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Version1.1.2.1, 2.82M
Driver - Network (7)
Driver Intel 7260 / 3160 LAN không dây
2014-07-16, Version17.0.5.8, 195.79M
MediaTek (Ralink) 802.11 b / g / n Wireless LAN (WLAN) Adaptor
2014-04-17, Version5.0.45.0, 36.32M
Drivers Intel 7260 / 3160 Wireless LAN
2014-01-25, Version16.8, 211.88M
Ralink 802.11 b / g / n Wireless LAN Adaptor Driver
2013-12-23, Version5.0.37.0, 36.02M
Ralink Phần mềm Bluetooth điều khiển
2013-12-12, Version11.0.748.2, 85.13M
Driver Intel Wilkin Đỉnh Wireless LAN
2013-09-18, Version16.1.4, 209.35M
Driver Intel Wireless Bluetooth
2013-09-18, Version3.1, 60.86M
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
2013-10-11, Version6.2.9200.21239, 14.64M
BIOS (1)
HP Máy tính xách tay hệ thống BIOS Update (bộ xử lý Intel)
2014-06-16, VersionF.22, 10.11M
Chẩn đoán (1)
HP UEFI Môi trường hỗ trợ
2013-09-26, Version5.3.3.0, 6.73M
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP Universal Port Replicator điều khiển
2014-06-19, Version7.6.55673.0 A, 50.61M
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
2014-05-26, Version1.10, 2.7M
Tiện ích - Công cụ (5)
HP Support Assistant Phần mềm
2014-09-22, Version7.7.34.34 A, 35.86M
Trung tâm Utility HP
2014-07-22, Version2.5.3, 6.42M
Trung tâm Utility HP
2014-07-22, Version2.5.3 Rev., 6.42M
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
2014-04-16, Version1.0.9, 4.03M
AC Utility HP Power Control
2014-04-16, Version1.0.6, 14.41M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *