HP Pavilion Sleekbook CTO 15z-b000 máy tính xách tay của Windows 8.1 64bit Drivers, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 8.1 64bit.

Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2012-11-30, Version6.10.6425.0, 43.27M
Driver - Graphics (1)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-11-11, Version13.152.1.1000, 287.35M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (1)
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Version1.1.2.1, 2.82M
Driver - Network (5)
MediaTek (Ralink) Phần mềm Bluetooth điều khiển
2013-12-21, Version11.0.748.2, 88.48M
Mediatek 802.11 Wireless LAN Adaptor Driver
2013-12-13, Version5.0.37.0, 39.74M
Atheros QCA9000 Dòng Wireless LAN Driver for Microsoft Windows
2013-10-03, Version1.00, 41.84M
Mediatek 802.11 Wireless LAN Adaptor Driver
2013-09-19, Version1.00, 38.49M
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2012-11-30, Version1.00, 5.83M
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
2012-11-30, Version1.00, 17.28M
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
2014-05-01, Version5.5.0.0, 13.53M
Phần mềm - Multimedia (1)
Phần mềm Cyberlink PhotoDirector
2013-12-31, Version3.0.3.4503, 112.22M
Phần mềm - Giải pháp (1)
Phần mềm Cyberlink PowerDirector
2013-12-31, Version10.0.5.3304, 358.24M
Tiện ích - Công cụ (2)
Trung tâm Utility HP
2014-01-06, Version2.3.4, 4.02M
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
2012-09-07, Version1.0.9, 4.36M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *