HP 15-r011dx máy tính xách tay của Windows 7 64bit Trình điều khiển, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 7 64bit.

Driver - Audio (2)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 225.47M
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-02-21, Phiên bản 6.0.1.7156, 195.87M
Driver - Chipset (9)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 6.23M
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 5.52M
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
2014-05-26, Phiên bản 1.00, 34.71M
Intel USB 3.0 Host Controller driver
2014-05-26, Phiên bản 1.00, 5.48M
Intel USB 3.0 Host Controller driver
2014-05-26, Phiên bản 1.0.10.255, 5.47M
Intel USB 3.0 Host Controller driver
2014-05-26, Phiên bản 1.00, 5.48M
Trình điều khiển thiết bị Intel biên vải
2014-05-12, Phiên bản 1.70.305.16316, 1.41M
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-02-21, Phiên bản 9.4.0.1027, 5.51M
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2014-02-21, Phiên bản 9.5.24.1790, 5.12M
Driver - Graphics (3)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-05-12, Phiên bản 10.18.10.3408, 143.9M
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-03-21, Phiên bản 9.18.13.3244, 350.4M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-02-21, Phiên bản 10.18.10.3431, 144.05M
Driver - Graphics - Intel (2)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 123.38M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 119.8M
Driver - Graphics - Nvidia (1)
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 492.81M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 187.79M
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-02-21, Phiên bản 18.0.4.0, 290.34M
Driver - Network (1)
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2014-02-21, Phiên bản 8.24.1218.2013, 18.08M
Driver - Storage (3)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 10.93M
Realtek Card Reader driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 8.86M
Realtek Card Reader driver
2014-05-12, Phiên bản 1.00, 10.69M
Chẩn đoán (3)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
2014-09-30, Phiên bản 5.6.0.0 A, 15.46M
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
2014-05-01, Phiên bản 5.5.0.0, 13.53M
HP UEFI Môi trường hỗ trợ
2014-03-14, Phiên bản 5.4.3.0 A, 13.9M
Phần mềm - Multimedia (5)
Phần mềm Cyberlink YouCam
2014-11-17, Phiên bản 5.0.5.4628 E, 145.84M
Phần mềm Cyberlink Power2Go
2014-11-07, Phiên bản 8.0.8.4316B H, 106.7M
Phần mềm Cyberlink Power2Go
2014-07-30, Phiên bản 8.0.7.4016, 106.77M
Phần mềm CyberLink LabelPrint
2014-04-13, Phiên bản 2.5.6.7225, 108.11M
Phần mềm Cyberlink YouCam
2014-04-13, Phiên bản 5.0.3.3907, 145.8M
Phần mềm - An ninh (3)
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
2014-08-29, Phiên bản 8.01.11 A, 88.33M
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
2014-05-04, Phiên bản 8.01.11, 88.33M
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
2013-11-13, Phiên bản 8.00.57, 90.65M
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator điều khiển
2014-09-19, Phiên bản 7.6.56275.0 A, 50.64M
HP 3005pr USB 3.0 Port Replicator điều khiển
2014-06-19, Phiên bản 7.6.55763.0 A, 50.61M
Tiện ích - Công cụ (2)
HP Support Assistant Phần mềm
2014-09-22, Phiên bản 7.7.34.34 A, 35.86M
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
2014-04-16, Phiên bản 1.0.9 B, 4.03M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *