HP ProBook 11 EE G2 máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 64bit.

Driver - Audio (1)
Conexant High-Definition (HD) Audio Driver
4 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 9.0.70.0 Rev.A, 105.5 MB
Driver - Chipset (2)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
23 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.13 Rev.A, 3 MB
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
23 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1172 Rev.A, 63.4 MB
Driver - Graphics - Intel (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
23 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 20.19.15.4352 Rev.A, 178.7 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Synaptics Chuột điều khiển
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 19.0.19.18 Rev.A, 190.1 MB
Nút điều khiển HP Wireless
16 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 1.1.14.1 Rev.A, 3.2 MB
Driver - Network (4)
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
25 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 10.3.723.2015 Rev.A, 9.3 MB
Driver Intel Bluetooth
6 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1546.2762 Rev.M, 21.7 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.0.5 Rev.P, 219.1 MB
Trình điều khiển HP hs3110 / hs3114 di động băng thông rộng
27 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 12.1803.2.10 Rev.A, 56.9 MB
Driver - Storage (3)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
25 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 14.8.0.1042 Rev.A, 14.2 MB
Realtek Card Reader driver
25 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 10.0.10240.21284 Rev.A, 13 MB
Phần mềm HP DriveGuard 3D
15 Tháng Bảy 2015 cập nhật, phiên bản: 6.0.28.1 Rev.A, 32 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
22 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 6.0.0.0 Rev.A, 21.8 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *