HP 240 G4 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 64bit.

Driver - Audio (2)
Realtek HD Audio Driver
Phát hành: Oct 05, 2016; Phiên bản: 6.0.1.7944 Rev.A; File Size: 327.2 MB
Realtek HD Audio Driver
Phát hành: Jan 29, 2016; Phiên bản: 6.0.1.7661 Rev.A; File Size: 135.6 MB
Driver - Chipset (6)
Intel Chipset Driver
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 10.1.1.8 Rev.A; File Size: 3.0 MB
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
Phát hành: Jan 29, 2016; Phiên bản: 8.1.10604.207 Rev.A; File Size: 19.7 MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 11.0.0.1157 Rev.A; File Size: 64.6 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1803)
Được phát hành: Tháng 5 28, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.B; File Size: 53.6 MB
Intel Software Guard Extensions Device (SGX) Driver
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 1.0.26448.1348 Rev.A; File Size: 4.6 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 2.0.0.1067 Rev.A; File Size: 38.3 MB
Driver - Graphics (4)
Trình điều khiển đồ họa AMD HD
Phát hành: Jan 29, 2016; Phiên bản: 15.201.1101.0 Rev.A; File Size: 374.0 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Braswell
Phát hành: Jan 29, 2016; Phiên bản: 10.18.15.4248 Rev.A; File Size: 169.1 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Braswell (Windows 10 v1703)
Phát hành: Tháng 2 08, 2018; Phiên bản: 20.19.15.4835 Rev.A; File Size: 204.3 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Broadwell
Phát hành: Tháng Tám 26, 2015; Phiên bản: 10.18.15.4274 Rev.A; File Size: 174.5 MB
Driver - Đồ họa - Intel (2)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Broadwell
Phát hành: Tháng 2 08, 2018; Phiên bản: 20.19.15.4835 Rev.A; File Size: 204.3 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Skylake
Phát hành: Tháng 2 12, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4901 Rev.A; File Size: 316.9 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
ELAN Touchpad Ổ
Phát hành: Jan 29, 2016; Phiên bản: 15.2.5.1 Rev.A; File Size: 109.8 MB
Nút điều khiển HP Wireless
Phát hành: Tháng 9 09, 2016; Phiên bản: 1.1.18.1 Rev.A; File Size: 3.9 MB
Driver - Network (7)
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
Phát hành: Nov 17, 2015; Phiên bản: 12.0.1.695 Rev.A; File Size: 22.0 MB
Trình điều khiển LAN không dây Broadcom (Windows 10)
Phát hành: Mar 16, 2016; Phiên bản: 7.35.344.0 Rev.A; File Size: 45.3 MB
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Phát hành: Jul 14, 2016; Phiên bản: 19.0.1621.3340 Rev.A; File Size: 10.2 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Phát hành: Tháng 9 09, 2016; Phiên bản: 19.10.0.9 Rev.P; File Size: 207.4 MB
Driver Realtek LAN
Phát hành: Tháng Tám 05, 2015; Phiên bản: 10.1.505.2015 Rev.A; File Size: 12.7 MB
Trình điều khiển Bluetooth Realtek RTL8723BE
Phát hành: Oct 19, 2015; Phiên bản: 1.0.0.46 Rev.A; File Size: 58.6 MB
Realtek RTL8723BE / RTL8188EE 802.11b / g / n Trình điều khiển mạng LAN không dây
Phát hành: Oct 20, 2015; Phiên bản: 2023.18.814.2015 Rev.A; File Size: 33.6 MB
Driver - Storage (2)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 14.5.2.1088 Rev.A; File Size: 14.3 MB
Realtek Card Reader driver
Phát hành: Tháng Tám 07, 2015; Phiên bản: 10.0.10125.31214 Rev.A; File Size: 12.7 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Mar 09, 2018; Phiên bản: F.26 Rev.A; File Size: 20.8 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Tháng 2 23, 2017; Phiên bản: 6.3.1.0 Rev.A; File Size: 22.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (5)
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
Phát hành: Apr 16, 2014; Phiên bản: 1.0.9 Rev.B; File Size: 4.1 MB
HP Recovery Manager Update
Phát hành: Jul 17, 2017; Phiên bản: 18.10 Rev.A; File Size: 1.3 MB
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
Phát hành: Mar 18, 2016; Phiên bản: 8.01.53 Rev.A; File Size: 92.5 MB
HP Support Assistant
Phát hành: Nov 18, 2016; Phiên bản: 8.3.42.3 Rev.A; File Size: 41.5 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Mar 21, 2017; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.5 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
AC Utility HP Power Control
Phát hành: Apr 16, 2014; Phiên bản: 1.00 Rev.B; File Size: 14.5 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *