HP ENVY 13-ah1000 Dòng máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Máy tính xách tay HP ENVY 13-ah1000

Tải về HP ENVY 13-ah1000 Dòng máy tính xách tay Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (1)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 13, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8509 Rev.A; File Size: 126.3 MB
Driver - Chipset (4)
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 30, 2018; Phiên bản: 10.1.17695.8086 Rev.A; File Size: 5.1 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 13, 2018; Phiên bản: 8.4.11000.6436 Rev.A; File Size: 7.4 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 01, 2018; Phiên bản: 1815.12.0.2021 Rev.A; File Size: 68.9 MB
Trình điều khiển Thiết bị Mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel (SGX) (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 09, 2018; Phiên bản: 1.9.105.41752 Rev.A; File Size: 5.0 MB
Driver - Graphics (2)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 07, 2018; Phiên bản: 24.20.100.6195 Rev.A; File Size: 360.6 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 13, 2018; Phiên bản: 24.21.13.9836 Rev.A; File Size: 714.2 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 08, 2018; Phiên bản: 19.5.10.75 Rev.A; File Size: 24.1 MB
Driver - Storage (2)
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 01, 2018; Phiên bản: 16.5.1.1030 Rev.A; File Size: 21.2 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 09, 2018; Phiên bản: 10.0.17134.21306 Rev.A; File Size: 2.7 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Tháng Tám 28, 2018; Phiên bản: F.05 Rev.A; File Size: 23.4 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Jul 16, 2018; Phiên bản: 6.7.2.0 Rev.A; File Size: 39.5 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Tháng Tám 10, 2018; Phiên bản: 1.5.2.0 Rev.A; File Size: 48.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Apr 02, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *