HP ENVY 15m-cn0000 x360 Máy tính xách tay có thể chuyển đổi Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay HP ENVY 15m-cn0000 x360

Tải về HP ENVY 15m-cn0000 x360 có thể chuyển đổi Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver (2)
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 19.5.10.64 Rev.A; File Size: 182.0 MB
Trình điều khiển cảm biến vân tay có giá trị (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 5.5.5.1093 Rev.A; File Size: 10.7 MB
Driver - Audio (1)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8393 Rev.A; File Size: 153.3 MB
Driver - Chipset (12)
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 10.1.1.45 Rev.A; File Size: 4.0 MB
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 10.1.1.45 Rev.B; File Size: 4.0 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 20, 2018; Phiên bản: 8.3.10207.5567 Rev.A; File Size: 7.2 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 8.3.10207.5567 Rev.B; File Size: 7.2 MB
Trình điều khiển giải pháp cảm biến tích hợp Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 11, 2018; Phiên bản: 3.1.0.3524 Rev.B; File Size: 3.1 MB
Trình điều khiển giải pháp cảm biến tích hợp Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 3.1.0.3524 Rev.A; File Size: 3.1 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.A; File Size: 74.2 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.B; File Size: 74.2 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 30.100.1725.1 Rev.A; File Size: 2.0 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 30.100.1725.1 Rev.B; File Size: 2.0 MB
Trình điều khiển Thiết bị Mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel (SGX) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 1.9.103.38781 Rev.A; File Size: 23.2 MB
Trình điều khiển Nút ảo của Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 11, 2018; Phiên bản: 2.2.1.31 Rev.B; File Size: 1.5 MB
Driver - Graphics (2)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4973 Rev.A; File Size: 328.5 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 23.21.13.8898 Rev.A; File Size: 544.0 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (6)
Trình điều khiển HP Tilt Pen (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 1.0.0.22 Rev.A; File Size: 1.2 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Trình điều khiển Nút ảo của Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 2.2.1.31 Rev.A; File Size: 1.5 MB
Synaptics TouchPad Driver (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 11, 2018; Phiên bản: 19.5.10.69 Rev.B; File Size: 182.0 MB
Trình điều khiển cảm biến vân tay có giá trị (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 11, 2018; Phiên bản: 5.5.5.1093 Rev.B; File Size: 10.7 MB
Driver - Network (4)
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 24, 2018; Phiên bản: 20.60.0.4 Rev.G; File Size: 23.0 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 21, 2018; Phiên bản: 20.60.0.7 Rev.P; File Size: 114.3 MB
Trình điều khiển Bluetooth Dòng Realtek RTL8xxx
Phát hành: Jun 26, 2018; Phiên bản: 1.0.0.88 Rev.A; File Size: 59.5 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Jun 26, 2018; Phiên bản: 2023.66.330.2018 Rev.A; File Size: 64.7 MB
Driver - Storage (3)
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 15.9.1.1018 Rev.A; File Size: 19.8 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 16.0.2.1086 Rev.B; File Size: 19.3 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.21304 Rev.A; File Size: 12.8 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jul 18, 2018; Phiên bản: F.15 Rev.A; File Size: 18.4 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Được phát hành: Tháng 5 28, 2018; Phiên bản: 6.7.1.0 Rev.A; File Size: 39.5 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Jun 19, 2018; Phiên bản: 1.5.1.0 Rev.A; File Size: 45.6 MB
Phần mềm - Giải pháp (3)
HP 3D DriveGuard (Bảo vệ ổ cứng HP ProtectSmart) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 16, 2018; Phiên bản: 7.0.1.1 Rev.A; File Size: 0.6 MB
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
Trình Tối ưu hoá Kết nối HP
Phát hành: Jan 15, 2018; Phiên bản: 2.0.11.0 Rev.A; File Size: 10.5 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *