HP ENVY 8 Lưu ý Trình điều khiển của Windows Tablet 10, phần mềm


HP ENVY 8 Note Tablet

Tải về HP ENVY 8 Lưu ý Trình điều khiển của Windows Tablet 10 64bit, Tiện ích và Update.


Driver - Audio (1)
Realtek Audio Driver
Tháng Hai 02, 2016 cập nhật, phiên bản: 10.0.10147.4354 Rev.A, Kích thước tập tin: 53.6 MB
Driver - Chipset (2)
Chipset Intel, đồ họa, máy ảnh và âm thanh Driver Pack
Tháng Hai 02, 2016 cập nhật, phiên bản: 604.10146.2652.3930 Rev.A, Kích thước tập tin: 213.9 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
Tháng Mười Một 06, 2015 cập nhật, phiên bản: 2.0.0.1067 Rev.A, Kích thước tập tin: 37.7 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (1)
Wacom Digitizer Pen driver
Tháng Hai 02, 2016 cập nhật, phiên bản: 7.3.2.12 Rev.A, Kích thước tập tin: 23.7 MB
Driver - Network (2)
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
Tháng Sáu 07, 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.1.2 Rev.P, Kích thước tập tin: 219.1 MB
Trình điều khiển HP lt4110 / lt4114 4G LTE băng rộng di động
Tháng Sáu 05, 2016 cập nhật, phiên bản: 12.1803.8.7 Rev.A, Kích thước tập tin: 25.7 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Tháng Sáu 05, 2016 cập nhật, phiên bản: 5.9.1.0 Rev.A, Kích thước tập tin: 24.4 MB
Phần mềm (1)
HP Recovery Manager Update
Tháng Sáu 05, 2016 cập nhật, phiên bản: 2.00 Rev.A, Kích thước tập tin: 1.9 MB
Phần mềm - Giải pháp (3)
HP Support Assistant
Tháng Sáu 05, 2016 cập nhật, phiên bản: 8.1.40.3 Rev.A, Kích thước tập tin: 38.7 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Tháng Sáu 05, 2016 cập nhật, phiên bản: 1.40 Rev.A, Kích thước tập tin: 3.4 MB
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
Tháng Sáu 04, 2016 cập nhật, phiên bản: 1.10 Rev.A, Kích thước tập tin: 4.1 MB