HP ENVY TouchSmart 14-k001xx Sleekbook của Windows 8, 8.1 Drivers, phần mềm


HP ENVY Touchsmart 14 Sleekbook

Tải HP ENVY TouchSmart 14-k001xx Sleekbook của Windows 8 64bit, Windows Drivers 8.1 64bit, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2013-05-31, Version6.10.6457.0, 43.69M
Gói này chứa các trình điều khiển cho phép người IDT High-Definition (HD) Audio trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ.
Driver - Chipset (4)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2013-05-31, Version9.4.0.1017, 5.28M
Gói này bao gồm các tiện ích cài đặt Intel Chipset và điều khiển cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Tiện ích này cho phép hệ điều hành để hiển thị tên chính xác cho các ...
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2013-05-31, Version9.5.0.1428, 55.11M
Gói này cung cấp trình điều khiển quản lý động cơ Giao diện Intel (MEI) cho các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ và hệ điều hành. Engine Giao diện quản lý của Intel cho phép giao tiếp giữa ...
Driver Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu
2013-05-31, Version3.0.0.1031, 3.07M
Gói này cung cấp trình điều khiển Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. tài xế Intel Rapid Công nghệ Bắt đầu cho phép các hệ thống cấu hình với ...
Driver Intel thông minh Công nghệ Connect
2013-05-31, Version1.0.8.0, 24.23M
Gói này cung cấp trình điều khiển Intel thông minh Công nghệ Connect cho các mô hình máy tính xách tay hỗ trợ chạy một hệ điều hành được hỗ trợ. Người tài xế Intel thông minh Công nghệ Connect cho phép hệ thống ...
Driver - Graphics (2)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-10-18, Version10.18.10.3277, 157.76M
Gói này cung cấp trình điều khiển cho phép đồ họa trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ Intel High-Definition (HD). Nếu độ nét cao đa phương tiện ...
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-10-18, Version9.18.13.2680, 323.53M
Gói này cung cấp trình điều khiển cho phép đồ họa trong các mô hình máy tính xách tay được hỗ trợ đang chạy một hệ điều hành được hỗ trợ NVIDIA High-Definition (HD). Nếu độ nét cao đa phương tiện ...

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *