HP Pavilion 13-a091nr x360 Máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP Pavilion 13 x360 Máy tính xách tay

Tải về trình điều khiển HP Pavilion 13-a091nr x360 Convertible máy tính Windows 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-06-13, Phiên bản 6.0.1.7219, 216.01M
Driver - Graphics (1)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-06-20, Phiên bản 13.351.1105.1001, 254.26M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Realtek Card Reader driver
2014-10-06, Phiên bản 1.10 Rev. A, 12.16M
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-06-20, Phiên bản 18.1.7.13, 187.75M
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Phiên bản 1.1.2.1, 2.82M
Driver - Network (3)
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2014-10-06, Phiên bản 1.10 Rev. A, 5.99M
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
2014-08-22, Phiên bản 12.0.0.9840 A, 22.15M
Driver Atheros QCA9000 Dòng LAN không dây
2014-06-06, Phiên bản 10.0.0.285, 42.54M
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
2014-06-13, Phiên bản 6.3.9600.29075, 12.16M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *