HP Pavilion 13-p101xx x2 Máy tính xách tay của Windows 8.1 Drivers, phần mềm


PC HP Pavilion 13 x2

Tải về HP Pavilion 13-p101xx x2 Máy tính xách tay của Windows 8.1 Drivers, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2014-01-13, Version6.10.6498.0, 32.36M
Driver - Chipset (3)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2013-10-07, Version9.4.0.1026, 5.53M
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2013-10-07, Version9.5.14.1724, 39.89M
Công nghệ Intel thông minh Connect
2013-10-07, Version1.0.8.0, 21.74M
Driver - Display / Monitor (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-10-07, Version10.18.10.3277, 157.77M
Driver - Network (5)
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
2014-05-14, Version6.30.223.227 C, 36.27M
Trình điều khiển HP hs3110 / hs3114 di động băng thông rộng
2014-04-28, Version12.1803.2.4 A, 37.82M
MediaTek (Ralink) Phần mềm Bluetooth điều khiển
2013-12-21, Version11.0.748.2, 88.48M
Mediatek 802.11 Wireless LAN Adaptor Driver
2013-12-13, Version5.0.37.0, 39.74M
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows
2013-11-01, Version12.0.0.7820, 14.1M
Driver - Storage (2)
Realtek Card Reader driver
2013-10-18, Version3375.110, 14.61M
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2013-10-07, Version12.8.0.1016, 18.29M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *