HP Pavilion 14-cd1000 Dòng x360 Máy tính xách tay có thể chuyển đổi Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay chuyển đổi HP Pavilion x360 14-cd1000

Tải về HP Pavilion 14-cd1000 Series x360 có thể chuyển đổi Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (2)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 14, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8356 Rev.A; File Size: 138.9 MB
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8491 Rev.A; File Size: 29.5 MB
Driver - Chipset (14)
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.1.1.45 Rev.A; File Size: 4.0 MB
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 10.1.17695.8086 Rev.A; File Size: 5.1 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 14, 2018; Phiên bản: 8.3.10207.5567 Rev.A; File Size: 7.2 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 8.3.10208.5644 Rev.B; File Size: 7.2 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 8.4.11000.6436 Rev.A; File Size: 7.4 MB
Trình điều khiển giải pháp cảm biến tích hợp Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 3.1.0.3723 Rev.A; File Size: 0.7 MB
Trình điều khiển giải pháp cảm biến tích hợp Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 3.1.0.3524 Rev.A; File Size: 3.1 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 1815.12.0.2021 Rev.A; File Size: 68.9 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ quản lý Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.A; File Size: 74.2 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 30.100.1727.1 Rev.A; File Size: 0.8 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 30.100.1725.1 Rev.A; File Size: 2.8 MB
Trình điều khiển Thiết bị Mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel (SGX) (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 23, 2018; Phiên bản: 1.9.105.41752 Rev.A; File Size: 5.0 MB
Trình điều khiển Thiết bị Mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel (SGX) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 1.9.103.38781 Rev.A; File Size: 23.2 MB
Trình điều khiển Nút ảo của Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 2.2.1.31 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Driver - Graphics (6)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 24.20.100.6195 Rev.A; File Size: 360.6 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4905 Rev.A; File Size: 316.1 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 05, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4973 Rev.B; File Size: 328.5 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 24.21.13.9872 Rev.A; File Size: 1054.3 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 23.21.13.8886 Rev.A; File Size: 540.8 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 23.21.13.8898 Rev.B; File Size: 544.0 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (10)
Trình điều khiển máy ảnh HP IR (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 14, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.20019 Rev.A; File Size: 9.2 MB
Trình điều khiển máy ảnh phổ thông HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 30.15063.6.5518 Rev.A; File Size: 19.7 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Trình điều khiển Nút ảo của Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 2.2.1.31 Rev.A; File Size: 1.5 MB
Trình điều khiển cảm biến vân tay Synaptics (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 14, 2018; Phiên bản: 5.5.5.1093 Rev.A; File Size: 10.7 MB
Trình điều khiển cảm biến vân tay Synaptics (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 23, 2018; Phiên bản: 5.5.8.1093 Rev.A; File Size: 5.7 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 19.5.10.69 Rev.B; File Size: 91.9 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 19.5.10.75 Rev.A; File Size: 24.1 MB
Synaptics Touchpad Driver (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 19.5.10.62 Rev.A; File Size: 91.7 MB
Driver - Network (5)
Trình điều khiển Bluetooth của Intel (Windows 10 UWP)
Phát hành: Tháng Tám 23, 2018; Phiên bản: 20.60.2.1 Rev.D; File Size: 3.9 MB
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Phát hành: Mar 04, 2018; Phiên bản: 20.30.0.3 Rev.A; File Size: 28.9 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Phát hành: Jul 08, 2018; Phiên bản: 20.70.0.5 Rev.P; File Size: 143.4 MB
Trình điều khiển Bluetooth dòng Realtek RTL8xxx (Windows 10)
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 1.0.0.83 Rev.A; File Size: 57.7 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Mar 20, 2018; Phiên bản: 2023.66.1222.2017 Rev.A; File Size: 64.7 MB
Driver - Storage (3)
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 15.9.1.1018 Rev.A; File Size: 19.4 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 16.0.2.1086 Rev.B; File Size: 19.3 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 22, 2018; Phiên bản: 16.5.1.1030 Rev.A; File Size: 21.2 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jun 26, 2018; Phiên bản: F.13 Rev.A; File Size: 18.0 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Apr 24, 2018; Phiên bản: 6.7.0.0 Rev.A; File Size: 39.4 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Tháng Tám 10, 2018; Phiên bản: 1.5.2.0 Rev.A; File Size: 48.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (4)
HP 3D DriveGuard (Bảo vệ ổ cứng HP ProtectSmart) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 16, 2018; Phiên bản: 7.0.1.1 Rev.A; File Size: 0.6 MB
HP CoolSense Công nghệ
Phát hành: Mar 21, 2018; Phiên bản: 2.22.2 Rev.A; File Size: 9.7 MB
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
Trình Tối ưu hoá Kết nối HP
Phát hành: Jan 15, 2018; Phiên bản: 2.0.11.0 Rev.A; File Size: 10.5 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *