HP Pavilion 15-cs1000 Dòng máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Máy tính xách tay HP Pavilion 15-cs1000 Series

Tải về HP Pavilion 15-cs1000 Dòng máy tính xách tay Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (2)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8412 Rev.B; File Size: 180.1 MB
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8504 Rev.A; File Size: 128.6 MB
Driver - Chipset (9)
Trình điều khiển Chipset Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.1.1.45 Rev.A; File Size: 4.0 MB
Trình điều khiển Chipset Intel - Hồ Whisky (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 10.1.17695.8086 Rev.A; File Size: 1.2 MB
Nền tảng động và nền tảng động của Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 8.3.10207.5567 Rev.A; File Size: 7.2 MB
Nền tảng động và nền tảng động của Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 8.3.10208.5644 Rev.B; File Size: 7.2 MB
Nền tảng động Intel và Trình điều khiển khung nhiệt - Hồ Whisky (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 8.4.11000.6436 Rev.A; File Size: 8.1 MB
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.A; File Size: 74.8 MB
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1057 Rev.B; File Size: 64.6 MB
Trình điều khiển giao diện công cụ quản lý Intel - Hồ Whisky (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 1815.12.0.2021 Rev.A; File Size: 14.6 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel - Hồ Whisky (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 30.100.1727.1 Rev.A; File Size: 1.5 MB
Driver - Graphics (5)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Kaby Lake (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4877 Rev.A; File Size: 316.9 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Kaby Lake (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4973 Rev.B; File Size: 328.5 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Hồ Whiskey (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 24.20.100.6195 Rev.A; File Size: 361.5 MB
Trình điều khiển đồ họa NVIDIA (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 23.21.13.8912 Rev.B; File Size: 546.9 MB
Trình điều khiển đồ họa Nvidia (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 24.21.13.9872 Rev.A; File Size: 715.2 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (7)
Trình điều khiển Elan TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 18.2.26.3 Rev.B; File Size: 113.4 MB
Trình điều khiển Elan TouchPad (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 18.2.20.3 Rev.B; File Size: 113.4 MB
Trình điều khiển Elan TouchPad (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 21.2.13.1 Rev.A; File Size: 20.7 MB
Trình điều khiển máy ảnh HP IR (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.20019 Rev.A; File Size: 9.2 MB
Trình điều khiển máy ảnh HP IR (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.20038 Rev.B; File Size: 12.6 MB
Trình điều khiển máy ảnh HP IR (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.20038 Rev.A; File Size: 2.4 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Driver - Network (3)
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 24, 2018; Phiên bản: 20.60.0.4 Rev.G; File Size: 23.0 MB
Trình điều khiển Realtek LAN (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.23.1003.2017 Rev.A; File Size: 10.5 MB
Trình điều khiển LAN Realtek (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 10.27.511.2018 Rev.A; File Size: 1.7 MB
Driver - Storage (5)
Trình điều khiển đầu đọc thẻ Alcor (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 2.0.148.24503 Rev.A; File Size: 2.0 MB
Trình điều khiển đầu đọc thẻ Micro Alcor (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 2.0.148.24502 Rev.A; File Size: 11.7 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel - SSD Intel NVME - Kaby Lake (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 08, 2018; Phiên bản: 16.0.2.1086 Rev.B; File Size: 23.8 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel - Kaby Lake (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 15.9.1.1018 Rev.A; File Size: 19.4 MB
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel - Hồ Whisky (Windows 10 v1803)
Phát hành: Tháng Tám 31, 2018; Phiên bản: 16.5.1.1030 Rev.A; File Size: 21.2 MB
BIOS (2)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jul 10, 2018; Phiên bản: F.04 Rev.A; File Size: 11.3 MB
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Tháng Tám 30, 2018; Phiên bản: F.05 Rev.A; File Size: 14.1 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Tháng Tám 15, 2018; Phiên bản: 6.8.1.0 Rev.A; File Size: 39.5 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Tháng Tám 10, 2018; Phiên bản: 1.5.2.0 Rev.A; File Size: 48.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (4)
HP 3D DriveGuard (Bảo vệ ổ cứng HP ProtectSmart) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 16, 2018; Phiên bản: 7.0.1.1 Rev.A; File Size: 0.6 MB
HP 3D DriveGuard (Bảo vệ ổ cứng HP ProtectSmart) (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 13, 2018; Phiên bản: 7.0.2.1 Rev.A; File Size: 0.6 MB
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Apr 02, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
Trình Tối ưu hoá Kết nối HP
Phát hành: Jan 15, 2018; Phiên bản: 2.0.11.0 Rev.A; File Size: 10.5 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *