HP Pavilion 15-n250ca máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP Pavilion 15-n200 Dòng Máy tính xách tay

Tải về HP Pavilion 15-n250ca Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (2)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2013-11-15, Phiên bản 1.10, 37.68M
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2013-11-15, Phiên bản 6.0.1.7016, 213.78M
Driver - Chipset (4)
Công nghệ Intel thông minh Connect
2014-05-30, Phiên bản 1.0.8.0, 32.92M
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2013-11-15, Phiên bản 9.4.0.1026, 5.52M
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2013-11-15, Phiên bản 9.5.14.1724, 39.89M
Driver - Graphics (4)
NVIDIA Graphics Driver
2014-05-30, Phiên bản 9.18.13.3244, 350.38M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-02-21, Phiên bản 10.18.10.3355, 137.94M
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-11-25, Phiên bản 13.151.2.0, 277.01M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-11-25, Phiên bản 10.18.10.3325, 158.03M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Synaptics TouchPad điều khiển
2013-11-15, Phiên bản 17.0.6.2, 147.77M
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Phiên bản 1.1.2.1, 2.82M
Driver - Network (18)
MediaTek (Ralink) Phần mềm Bluetooth điều khiển
2014-10-30, Phiên bản 11.0.756.0 D, 88.65M
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
2014-08-22, Phiên bản 12.0.0.9840 A, 22.15M
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
2014-05-14, Phiên bản 6.30.223.227 C, 36.27M
MediaTek (Ralink) 802.11 LAN không dây (WLAN) Adaptor
2014-04-17, Phiên bản 5.0.45.0, 30.53M
Driver - Storage (2)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2014-05-30, Phiên bản 12.9.4.1000, 17.86M
Realtek Card Reader driver
2013-11-15, Phiên bản 1.1.9200.23, 14.72M