HP ProBook 470 G4 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


HP ProBook 470 G4 Laptop

Tải xuống HP ProBook Máy tính xách tay 470 G4 Windows 7, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Trình điều khiển âm thanh HD Conexant
Phát hành: Tháng Tám 09, 2018; Phiên bản: 11.49.3432.114 Rev.Q; File Size: 392.5 MB
Driver - Chipset (1)
Quản lý động cơ điều khiển Intel
Phát hành: Jul 20, 2018; Phiên bản: 11.7.0.1067 Rev.W; File Size: 103.6 MB
Driver - Graphics (1)
NVIDIA Video Driver và Control Panel
Phát hành: Oct 20, 2017; Phiên bản: 382.99 Rev.F; File Size: 613.4 MB
Driver - Network (4)
Trình điều khiển Realtek Ethernet Controller
Phát hành: Mar 01, 2018; Phiên bản: 10.23.1003.2017 Rev.A; File Size: 11.7 MB
Trình điều khiển Bluetooth Realtek RTL8723BE
Phát hành: Oct 11, 2017; Phiên bản: 1.0.0.79 Rev.A; File Size: 52.8 MB
Realtek RTL8723BE / RTL8188EE 802.11b / g / n Trình điều khiển mạng LAN không dây
Phát hành: Nov 21, 2017; Phiên bản: 2023.66.1104.2017 Rev.A; File Size: 47.7 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Tháng Tám 10, 2018; Phiên bản: 2023.79.619.2018 Rev.A; File Size: 65.8 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *