HP ProBook 640 G2 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


HP ProBook 640 G2, Danh mục (14 ", Tiểu hành tinh, không cảm ứng), Mặt trái

Tải về HP ProBook 640 G2 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Conexant High-Definition (HD) Audio Driver
10 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 10.0.745.52 Rev.Q, 80.8 MB
Driver - Chipset (2)
Tiện ích cài đặt Intel Chipset
12 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.11 Rev.A, 3.2 MB
Quản lý Intel thành phần động cơ điều khiển
2 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1173 Rev.B, 98.1 MB
Driver - Graphics (1)
Intel Video Driver và Control Panel
18 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 20.19.15.4331 Rev.A, 180.2 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (5)
Synaptics Chuột điều khiển
29 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 19.0.19.18 Rev.A, 190.1 MB
HP Universal Máy ảnh điều khiển
20 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 2.0.1.1 Rev.A, 87.4 MB
Synaptics Chuột điều khiển
15 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 19.0.19.16 Rev.A, 190.1 MB
Synaptics (hiệu lực) điều khiển vân tay
8 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 4.5.321.0 Rev.A, 26.7 MB
Nút điều khiển HP Wireless
16 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 1.1.14.1 Rev.A, 3.2 MB
Driver - Network (9)
Realtek RTL8723BE / RTL8188EE 802.11b / g / n Trình điều khiển mạng LAN không dây
18 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 2023.23.1030.2015 Rev.A, 39.9 MB
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
27 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 7.35.336.0 Rev.A, 45.2 MB
Driver Intel Bluetooth
6 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1546.2762 Rev.M, 21.7 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 Jan 2016 cập nhật, phiên bản: 18.32.1.2 Rev.P, 219.1 MB
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
17 Tháng Mười Hai 2015 cập nhật, phiên bản: 7.35.317.0 Rev.A, 45.1 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *