HP Spectre Pro 13 G1 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


HP Spectre Pro 13 G1 (13 ", không cảm ứng, Dark Ash Silver) Catalog, phải đối mặt với

Tải về HP Spectre Pro 13 G1 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích và Update.


Driver - Audio (1)
Conexant High-Definition (HD) Audio Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 8.65.142.50 Rev.A, 123 MB
Driver - Chipset (5)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.9 Rev.A, 3 MB
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 8.1.10605.221 Rev.A, 17.6 MB
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1181 Rev.A, 68.4 MB
Intel tiếp Serial IO driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 30.63.1519.07 Rev.A, 4.4 MB
Intel Thunderbolt Controller Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.3.39.1 Rev.A, 52.7 MB
Driver - Graphics (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 20.19.15.4390 Rev.A, 196.6 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Nút điều khiển HP Wireless
15 Tháng Bảy 2016 cập nhật, phiên bản: 1.1.17.1 Rev.A, 3.7 MB
Synaptics TouchPad điều khiển
21 Tháng Sáu 2016 cập nhật, phiên bản: 19.2.4.51 Rev.A, 100.5 MB
Driver - Storage (1)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 14.6.0.1029 Rev.A, 22.4 MB
BIOS (1)
HP Máy tính xách tay hệ thống BIOS Update (bộ xử lý Intel)
6 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: F.12 Rev.A, 9.4 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
21 Tháng Sáu 2016 cập nhật, phiên bản: 6.1.1.0 Rev.A, 22.1 MB
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
21 Tháng Sáu 2016 cập nhật, phiên bản: 6.1.1.0 Rev.A, 22.1 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP Support Assistant
4 Tháng Bảy 2016 cập nhật, phiên bản: 8.3.27.17 Rev.A, 41.4 MB
HP mát kiểm soát
28 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 1.00.2 Rev.A, 9.1 MB