HP Spectre Pro x360 G1 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP Spectre Pro PC x360 G1 Convertible

Tải HP Spectre Pro x360 G1 Convertible Laptop của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
16 tháng hai 2015, Version: 6.3.9600.119 Rev.B, 44.9 MB
Driver - Chipset (4)
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
23 Jan 2015, Version: 10.0.30.1054 Rev.A, 99.9 MB
Intel tiếp Serial IO driver
23 Jan 2015, Version: 1.1.226.0 Rev.A, 2.5 MB
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
21 Jan 2015, Version: 10.0.22.0 Rev.A, 2.9 MB
Intel Buttons ảo điều khiển
14 Jan 2015, Version: 1.0.0.17 Rev.A, 1.4 MB
Driver - Controller (1)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
14 Jan 2015, Version: 13.5.0.1056 Rev.A, 12.7 MB
Driver - Graphics (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
14 Jan 2015, Version: 10.18.14.4029 Rev.A, 123.5 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (1)
Synaptics TouchPad điều khiển
23 Jan 2015, Version: 18.1.30.7 Rev.A, 193.8 MB
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
23 Jan 2015, Version: 6.3.9600.21263 Rev.A, 9.2 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.