HP Spectre XT TouchSmart 15t-4000 Ultrabook của Windows 8, 8.1 Drivers, phần mềm


HP Spectre XT TouchSmart Ultrabook 15

Tải HP Spectre XT TouchSmart Ultrabook CTO 15t-4000 máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
IDT High-Definition (HD) Audio Driver
2012-11-16, Phiên bản 6.10.6425.0, 43.31M
Driver - Chipset (4)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2012-11-16, Phiên bản 9.3.0.1025, 4.28M
Driver Intel thông minh Công nghệ Connect
2012-11-16, Phiên bản 3.0.41.1571, 20.53M
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
2012-09-21, Phiên bản 8.1.0.1263, 48.09M
Driver - Graphics (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2012-11-16, Phiên bản 9.17.10.2867, 136.67M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Phiên bản 1.1.2.1, 2.82M
Synaptics TouchPad điều khiển
2013-03-29, Phiên bản 16.2.15.0, 136.45M
Driver - Network (3)
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2012-11-16, Phiên bản 8.3.730.2012, 5.72M
Trình điều khiển không dây Intel cho Windows 8
2012-11-08, Phiên bản 15.5.6.48, 165.38M
Driver Intel Bluetooth
2012-09-28, Phiên bản 2.6, 76.22M
Driver - Storage (2)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2012-11-16, Phiên bản 11.5.9.1002, 8.09M
Realtek Card Reader driver
2012-11-16, Phiên bản 6.2.9200.29038, 17.34M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *