HP Stream 11 Pro G2 Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay HP Stream 11 Pro G2

Tải về HP Stream 11 Pro G2 Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (1)
Realtek HD Audio Driver
Phát hành: Jan 08, 2016; Phiên bản: 6.0.1.7667 Rev.A; File Size: 235.9 MB
Driver - Chipset (5)
Intel Chipset Driver
Phát hành: Tháng 9 04, 2015; Phiên bản: 10.1.1.8 Rev.A; File Size: 3.0 MB
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
Phát hành: Jan 08, 2016; Phiên bản: 8.1.10600.150 Rev.A; File Size: 19.2 MB
Intel tiếp Serial IO driver
Phát hành: Tháng 9 04, 2015; Phiên bản: 604.10120.2652.361 Rev.A; File Size: 2.9 MB
Trình điều khiển thiết bị Intel biên vải
Phát hành: Tháng 9 04, 2015; Phiên bản: 604.10125.2655.573 Rev.A; File Size: 1.4 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
Phát hành: Jan 08, 2016; Phiên bản: 2.0.0.1094 Rev.A; File Size: 38.4 MB
Driver - Graphics (1)
Intel HD Graphics Driver
Phát hành: Tháng 2 07, 2018; Phiên bản: 20.19.15.4835 Rev.B; File Size: 204.3 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Nút điều khiển HP Wireless
Phát hành: Jul 15, 2016; Phiên bản: 1.1.17.1 Rev.A; File Size: 3.7 MB
Synaptics TouchPad điều khiển
Phát hành: Tháng 9 04, 2015; Phiên bản: 19.0.12.95 Rev.A; File Size: 199.4 MB
Driver - Network (3)
Trình điều khiển LAN không dây Broadcom (Windows 10)
Phát hành: Jul 27, 2015; Phiên bản: 7.35.275.2 Rev.B; File Size: 37.7 MB
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Phát hành: Jul 14, 2016; Phiên bản: 19.0.1621.3340 Rev.A; File Size: 10.2 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Phát hành: Jul 28, 2015; Phiên bản: 18.12.0.3 Rev.P; File Size: 234.6 MB
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
Phát hành: Tháng 9 04, 2015; Phiên bản: 6.3.9600.29088 Rev.A; File Size: 14.1 MB
BIOS (2)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jan 29, 2018; Phiên bản: F.19 Rev.A; File Size: 12.1 MB
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jan 04, 2018; Phiên bản: F.18 Rev.A; File Size: 12.5 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
ENERGY STAR Kế hoạch điện Qualified
Phát hành: Apr 16, 2014; Phiên bản: 1.0.9 Rev.B; File Size: 4.1 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Mar 07, 2016; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 2.7 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *