HP Stream 11 Pro G3 Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay HP Stream 11 Pro G3

Tải về HP Stream 11 Pro G3 Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (3)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1607 / v1703)
Phát hành: Tháng 9 12, 2016; Phiên bản: 6.0.1.7910 Rev.A; File Size: 328.0 MB
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1703)
Phát hành: Tháng 9 25, 2017; Phiên bản: 6.0.1.8228 Rev.A; File Size: 113.4 MB
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Nov 22, 2017; Phiên bản: 6.0.1.8254 Rev.B; File Size: 133.9 MB
Driver - Chipset (5)
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1703)
Phát hành: Jun 20, 2017; Phiên bản: 10.1.1.38 Rev.A; File Size: 3.2 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1703)
Phát hành: Jun 20, 2017; Phiên bản: 8.1.10608.329 Rev.A; File Size: 17.8 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Nov 22, 2017; Phiên bản: 8.1.10608.329 Rev.A; File Size: 17.8 MB
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Động cơ Giao diện đáng tin cậy của Intel (Windows 10 v1607 / v1703)
Phát hành: Jun 27, 2016; Phiên bản: 2.0.0.1094 Rev.A; File Size: 40.5 MB
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Động cơ Giao diện đáng tin cậy của Intel (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Nov 22, 2017; Phiên bản: 2.0.0.1094 Rev.A; File Size: 40.5 MB
Driver - Graphics (3)
Intel HD Graphics Driver
Phát hành: Jun 27, 2016; Phiên bản: 20.19.15.4463 Rev.A; File Size: 201.0 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1703)
Phát hành: Jun 21, 2017; Phiên bản: 20.19.15.4568 Rev.A; File Size: 204.1 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Nov 22, 2017; Phiên bản: 20.19.15.4568 Rev.A; File Size: 204.1 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Nút điều khiển HP Wireless
Phát hành: Nov 24, 2017; Phiên bản: 1.1.21.1 Rev.A; File Size: 4.0 MB
Synaptics TouchPad điều khiển
Phát hành: Tháng Tám 25, 2017; Phiên bản: 19.3.31.31 Rev.A; File Size: 181.5 MB
Trình điều khiển Synaptics TouchPad (Windows 10 v1703)
Phát hành: Tháng 9 25, 2017; Phiên bản: 19.3.31.28 Rev.A; File Size: 181.7 MB
Driver - Network (2)
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Phát hành: Apr 26, 2017; Phiên bản: 19.50.0.5 Rev.A; File Size: 23.5 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 17, 2017; Phiên bản: 19.60.1.2 Rev.P; File Size: 126.8 MB
Driver - Storage (4)
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1607)
Phát hành: Tháng 9 12, 2016; Phiên bản: 10.0.14393.29093 Rev.A; File Size: 16.3 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1703)
Phát hành: Tháng 9 25, 2017; Phiên bản: 10.0.15063.29094 Rev.A; File Size: 18.1 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1703)
Phát hành: Jun 21, 2017; Phiên bản: 10.0.15063.29094 Rev.A; File Size: 16.3 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1709)
Phát hành: Nov 22, 2017; Phiên bản: 10.0.15063.29094 Rev.A; File Size: 16.3 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Jan 31, 2018; Phiên bản: F.22 Rev.A; File Size: 7.8 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Jul 25, 2017; Phiên bản: 6.4.1.0 Rev.A; File Size: 33.8 MB
Phần mềm - Giải pháp (3)
Nâng cao hình ảnh HP cho Đăng nhập Hệ thống
Phát hành: Tháng 9 21, 2017; Phiên bản: 1.00 Rev.A; File Size: 0.4 MB
HP Orbit
Phát hành: Jul 10, 2017; Phiên bản: 3.5.171.271 Rev.A; File Size: 10.8 MB
HP Support Assistant
Phát hành: Tháng Tám 23, 2016; Phiên bản: 8.3.34.7 Rev.A; File Size: 41.5 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
Trình Tối ưu hoá Kết nối HP
Phát hành: Jul 11, 2017; Phiên bản: 2.0.0.4 Rev.A; File Size: 4.6 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *