HP Suối Notebook 13-c010ca máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP Suối 13 Laptop

Tải về trình điều khiển HP Suối 13-c010ca Máy tính xách tay của Windows 8.1, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-09-30, Version6.0.1.7339 A, 225.44M
Driver - Chipset (4)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-09-30, Version9.4.4.1006 A, 6.2M
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
2014-09-30, Version7.10.0.2210 Rev. A, 6.88M
Intel dải biên Vải Device (MBI) Driver
2014-09-30, Version1.70.305.16316 Rev. A, 1.37M
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
2014-09-30, Version1.1.0.1064 A, 34.7M
Driver - Graphics (1)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-09-30, Version10.18.10.3925 A, 123.34M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (1)
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-09-30, Version18.1.20.0 A, 205.34M
Driver - Network (3)
Drivers Intel 7260 / 3160 Wireless LAN
2014-08-27, Version17.1.0.19 D, 116.59M
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
2014-08-22, Version12.0.0.9840 A, 22.15M
Trình điều khiển HP hs3110 / hs3114 di động băng thông rộng
2014-04-28, Version12.1803.2.4 A, 37.82M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *