HP Stream 14-z000 Trình điều khiển Windows 10 dành cho Máy tính xách tay, Phần mềm


Máy tính xách tay HP Stream 14-z000

Tải về Máy tính xách tay HP Stream 14-z000 Cửa sổ 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
Jul 29, 2015 Đã phát hành, Phiên bản: 6.0.1.7548 Rev.A, Kích thước Tệp: 278.7 MB
Trình điều khiển - Đồ họa - AMD (1)
AMD High-Definition (HD) Graphics Driver
Jul 29, 2015 Đã phát hành, Phiên bản: 15.200.1055.0 Rev.A, Kích thước Tệp: 408.1 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Nút điều khiển HP Wireless
Jul 07, 2017 Đã phát hành, Phiên bản: 1.1.19.1 Rev.A, Kích thước Tệp: 3.9 MB
Alps Touchpad driver
Sep 12, 2017 Đã được phát hành, Phiên bản: 8.1202.1711.104 Rev.A, Kích thước Tệp: 52.0 MB
Alps Touchpad driver
Tháng Tám 01, 2015 Đã Phát hành, Phiên bản: 8.1202.1711.103 Rev.B, Kích thước Tệp: 51.8 MB
Driver - Network (4)
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
Đã phát hành 11, 2016, Phiên bản: 12.0.1.900 Rev.A, Kích thước Tệp: 20.9 MB
Trình điều khiển LAN không dây Broadcom (Windows 10)
Jul 27, 2015 Đã được phát hành, Phiên bản: 7.35.275.2 Rev.B, Kích thước tệp: 37.7 MB
MediaTek (Ralink) Phần mềm Bluetooth điều khiển
Tháng 06 18, 2015 Đã được phát hành, Phiên bản: 11.0.761.0 Rev.A, Kích thước Tệp: 87.4 MB
MediaTek (Ralink) Wireless LAN Adaptor Driver
Tháng 06 18, 2015 Đã được phát hành, Phiên bản: 5.0.57.0 Rev.A, Kích thước Tệp: 29.9 MB
BIOS (1)
HP Máy tính xách tay hệ thống BIOS Update (AMD Bộ vi xử lý)
Tháng Tư 07, 2017 Đã phát hành, Phiên bản: F.06 Phiên bản A, Kích thước Tệp: 6.0 MB
Chẩn đoán (1)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Tháng 5 12, 2017 Đã được phát hành, Phiên bản: 6.4.0.0 Rev.A, Kích thước Tệp: 33.3 MB
Phần mềm - Giải pháp (3)
HP Support Assistant
Tháng Tư 07, 2017 Đã phát hành, Phiên bản: 8.4.14.41 Rev.A, Kích thước Tệp: 32.3 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Tháng Tư 15, 2016 Đã phát hành, Phiên bản: 1.40 Rev.A, Kích thước Tệp: 2.7 MB
Phần mềm HP SimplePass Identity Protection
Jul 21, 2015 Đã phát hành, Phiên bản: 8.01.46 Rev.A, Kích thước Tệp: 92.2 MB