HP Stream x360 11-ag100 Máy tính xách tay có thể chuyển đổi Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Tải về Dòng HP x360 11-ag100 Convertible Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver (1)
Máy tính HP - Câu hỏi thường gặp về Windows 10 S
Phát hành: Tháng 2 27, 2018; Phiên bản: 1.00 Rev.A; Kích thước tập tin:
Driver - Audio (1)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8366 Rev.A; File Size: 139.1 MB
Driver - Chipset (6)
Trình điều khiển Chipset Intel (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.1.13.2 Rev.A; File Size: 6.3 MB
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 8.3.10208.5644 Rev.A; File Size: 7.2 MB
Trình điều khiển bộ lọc sự kiện thiết bị giao diện người dùng (HID) của Intel (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 2.2.1.369 Rev.A; File Size: 1.5 MB
Trình điều khiển IO nối tiếp Intel (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 30.100.1726.2 Rev.A; File Size: 2.8 MB
Trình điều khiển Thiết bị Mở rộng Bảo vệ Phần mềm Intel (SGX) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 1.9.100.41172 Rev.A; File Size: 23.2 MB
Trình điều khiển giao diện động cơ Intel Trusted Execution (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 1731.4.0.1199 Rev.A; File Size: 44.9 MB
Driver - Controller (1)
Nền tảng động Intel và trình điều khiển khung nhiệt - Hồ Gemini (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 8.3.10208.5644 Rev.A; File Size: 7.2 MB
Driver - Graphics (2)
Trình điều khiển đồ họa Intel HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4927 Rev.A; File Size: 327.1 MB
Trình điều khiển đồ họa Intel HD - Hồ Gemini (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jun 22, 2018; Phiên bản: 23.20.16.4973 Rev.A; File Size: 328.5 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Trình điều khiển touchpad ELAN (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 18.2.21.1 Rev.A; File Size: 113.4 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Trình điều khiển Card Reader Realtek (Windows 10 v1709)
Phát hành: Apr 13, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.29095 Rev.A; File Size: 12.4 MB
Driver - Network (2)
Trình điều khiển Bluetooth Dòng Realtek RTL8xxx
Phát hành: Mar 22, 2018; Phiên bản: 1.0.0.83 Rev.A; File Size: 57.7 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Mar 20, 2018; Phiên bản: 2023.66.1222.2017 Rev.A; File Size: 64.7 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ xử lý Intel)
Phát hành: Mar 30, 2018; Phiên bản: F.02 Rev.A; File Size: 7.5 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Apr 24, 2018; Phiên bản: 6.7.0.0 Rev.A; File Size: 39.4 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Mar 26, 2018; Phiên bản: 1.5.0.0 Rev.A; File Size: 40.0 MB
Phần mềm - Giải pháp (3)
HP 3D DriveGuard (Bảo vệ ổ cứng HP ProtectSmart) (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 16, 2018; Phiên bản: 7.0.1.1 Rev.A; File Size: 0.6 MB
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Apr 02, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *