HP x2 210 có thể tháo rời máy tính xách tay của Windows 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


PC HP x2 210 có thể tháo rời

Tải về HP x2 210 có thể tháo rời máy tính Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Conexant Audio Driver
3 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 1.61.0.50 Rev.A, 17.2 MB
Driver - Chipset (1)
Chipset Intel, đồ họa, máy ảnh, và Pack Driver Audio
3 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 603.9600.2305.359 Rev.A, 148.8 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (1)
ELAN Bìa Bàn phím và Touchpad driver
3 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 12.8.6.6 Rev.A, 141.1 MB
Driver - Network (2)
Driver Intel Bluetooth
6 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 18.1.1533.1836 Rev.G, 27.3 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
5 tháng mười một 2015 cập nhật, phiên bản: 18.20.0.9 Rev.P, 288.3 MB