IBM ThinkPad R32 Máy tính xách tay của Windows 98, 2000, Drivers XP, phần mềm


IBM Thinkpad R32

tải về IBM ThinkPad R32 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
driver âm thanh cho ThinkPad R32

Version: 4.11.01.0624
cửa sổ 98
18 2002 tháng bảyTải về
driver âm thanh cho ThinkPad R32

Version: 4.02.00.0058
Windows NT
18 2002 tháng bảyTải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Cài đặt BIOS Capture / Playback Utility - ThinkPad

Version: 4.01
DOS / Windows 3.x
16 Tháng 12 2009Tải về
BIOS Update (Diskette) - ThinkPad R32

Phiên bản: 1MET97WW (2.16)
OS / 2
DOS / Windows 3.x
29 Tháng Sáu 2006Tải về
BIOS Update (Non-Diskette) - ThinkPad R32

Phiên bản: 1MET97WW (2.16)
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows XP
29 Tháng Sáu 2006Tải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
trình điều khiển modem (con gái thẻ AMR cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20a
Windows XP
28 Mar 2003Tải về
trình điều khiển modem (AMR con gái thẻ) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20a
cửa sổ 2000
27 2006 tháng tưTải về
trình điều khiển modem (AMR con gái thẻ) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
cửa sổ 98
10 Tháng 12 2002Tải về
trình điều khiển modem (AMR con gái thẻ) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
Windows NT
10 Tháng 12 2002Tải về
trình điều khiển modem (AMR card không dây kết hợp) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
cửa sổ 2000
Tháng Mười Một 20 2002Tải về
trình điều khiển modem (AMR card không dây kết hợp) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
cửa sổ 98
10 Tháng 12 2002Tải về
trình điều khiển modem (AMR card không dây kết hợp) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
Windows NT
10 Tháng 12 2002Tải về
trình điều khiển modem (AMR card không dây kết hợp) cho ThinkPad R32

Version: 2.1.20
Windows XP
Tháng Mười Một 20 2002Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel (R) Chipset Software Installation Utility cho ThinkPad R32

Version: 3.40.1002
cửa sổ 2000
cửa sổ 98
Windows XP
Tháng Mười Một 15 2011Tải về
Hiển thị và đồ họa video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Giám đốc trình bày cho ThinkPad

Version: 2.57
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Mười Một 02 2007Tải về
Các tính năng Video (ATI M6MC) cho ThinkPad R32

Version: 7.79.7.3.4-030221x-008268C-IBM
cửa sổ 2000
Tháng Mười Một 15 2011Tải về
trình điều khiển video (ATI M6MC) cho ThinkPad R32

Version: 7.911-030701m1-010636C
Windows XP
02 Tháng Chín 2003Tải về
trình điều khiển video cho ThinkPad R32

Version: 7.73.6-020702m-004722C
cửa sổ 98
01 Tháng Tám 2002Tải về
trình điều khiển video cho ThinkPad R32

Version: 7.72-020523a-004118E
Windows NT
16 2002 tháng bảyTải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Séc tập tin Bàn phím bố trí cho ThinkPad chung

Version: 1.00
cửa sổ 2000
Tháng Mười 15 2002Tải về
TrackPoint cận driver cho ThinkPad

Version: 1.11
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 06 2006Tải về
TrackPoint lái xe tôi cho ThinkPad chung

Version: 3.12
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
Windows ME
Tháng Hai 17 2004Tải về
TrackPoint driver cho ThinkPad

Version: 3.55
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 06 2006Tải về
mạng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển Ethernet (Intel PRO / 100 VE) cho ThinkPad R31, R32

Version: 5.41.28.0
Windows XP
Tháng Hai 08 2002Tải về
điều khiển Ethernet cho Intel PRO / 100 VE Mini PCI card combo cho ThinkPad R32

Version: 5.41.32.00
cửa sổ 2000
13 Tháng Sáu 2002Tải về
điều khiển Ethernet cho ThinkPad R32

Version: 6.01.03.0000
cửa sổ 98
25 2002 tháng bảyTải về
điều khiển Ethernet cho ThinkPad R32

Version: 5.40.17.0
Windows NT
25 2002 tháng bảyTải về
Đánh giá cao Wireless LAN Thống điều khiển PCI thẻ combo cho ThinkPad R32

Version: 1.07.35
Windows NT
23 2002 tháng bảyTải về
IBM cao Rate Wireless LAN Mini driver card PCI combo cho ThinkPad R32

Version: 1.07.35
Windows NT
23 Tháng Sáu 2002Tải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển Ethernet cho DOS - ThinkPad R30, R31, R32

Version: 4.01
DOS / Windows 3.x
03 Tháng 12 2001Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
điều khiển Cisco Systems Mini PCI LAN không dây cho ThinkPad

Version: 3.8.26.01
cửa sổ 98
Windows XP
cửa sổ 2000
27 Tháng Tám 2004Tải về
điều khiển Cisco Systems Mini PCI LAN không dây cho ThinkPad R32, T30, T40, T41, T42, X30, X31

Version: 3.5.13
Windows NT
Tháng Mười 26 2004Tải về
Đánh giá cao Wireless LAN Thống điều khiển PCI thẻ combo cho ThinkPad R30, R31, R32

Version: 2.00.02a
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười 30 2003Tải về
Đánh giá cao Wireless LAN Mini cập nhật firmware PCI - ThinkPad A30 / p, A31 / p, R3 *, T23, X22, X23, X24

Version: 1.04.02.01
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
19 tháng 2003Tải về
Intel High Rate Wireless LAN Mini driver card PCI combo cho ThinkPad R32

Version: 1.07.43
cửa sổ 2000
cửa sổ 98
Windows NT
Windows XP
Tháng Mười Một 20 2002Tải về
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2012Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.21 - Windows Vista (32 / 64bit), XP (32bit)

Version: 1.1
Windows XP
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.3 - Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
05 Tháng Chín 2011Tải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Pin MaxiMiser và quản lý điện năng cho Windows - ThinkPad chung

Version: 1.38
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
22 2005 tháng tưTải về
Hibernation gói tiện ích - ThinkPad A2 *, A3 *, G40, R32, R40, T2 *, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X2 * X3 *, X40, TransNote

Version: 1.01.020
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
Tháng Mười 10 2003Tải về
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 1.67.03.13
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
Cửa sổ 8.1 32bit
Tháng Mười 31 2013Tải về
điều khiển quản lý điện năng gói đặc biệt cho ThinkPad chung

Version: 1.25.01
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 25 2004Tải về
Cửa sổ 98 cài đặt bổ sung các tập tin - ThinkPad R32

Version: 1.00
cửa sổ 98
26 2002 tháng bảyTải về
phần mềm cài đặt sẵn
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Hướng dẫn truy cập IBM trực tuyến của người sử dụng cho Windows - ThinkPad R32

Version: 3.5
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
22 2004 tháng tưTải về
Bảo vệ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Xử 1.3 an toàn dữ liệu

Version: 1.3
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
cửa sổ Server2003
20 Tháng Chín 2005Tải về
Phần mềm và tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
tiện ích cấu hình cho hệ điều hành DOS - ThinkPad

Version: 4.44
DOS / Windows 3.x
Tháng Mười 24 2006Tải về
tiện ích cấu hình cho ThinkPad

Version: 1.55
cửa sổ 95
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười Một 15 2006Tải về
tiện ích cấu hình cho ThinkPad chung

Version: 4.45
Windows NT
Tháng Hai 10 2005Tải về
lái xe Hotkey cho ThinkPad

Version: 1.31.0610
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
14 Tháng Sáu 2007Tải về
InterVideo WinDVD CPUID vá cho ThinkPad A31, A31p, R31, R32, T30

Version: 3.2-B041.01, 54, 148
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
25 Tháng Chín 2002Tải về
Bàn phím Customizer Utility cho ThinkPad

Version: 1.3.53.0
cửa sổ 2000
Windows XP
12 Tháng Chín 2008Tải về
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tay

Version: 3.2
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Windows Vista 32bit
Windows XP
18 2013 tháng tưTải về
trình điều khiển máy tính Card cho DOS - ThinkPad

Version: 1.01
DOS / Windows 3.x
18 Mar 2002Tải về
UltraPort Máy ảnh I và II - tập tin

Version: 1.0.0.0
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
15 Tháng Chín 2002Tải về
Cửa sổ cài đặt bổ sung tập tin cho ThinkPad R32

Version: 1.00
cửa sổ 2000
14 Tháng Sáu 2002Tải về
Cửa sổ cài đặt bổ sung tập tin cho ThinkPad R32

Version: 1.00
Windows XP
14 Tháng Sáu 2002Tải về
Công nghệ ThinkVantage
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
biểu đồ tùy biến truy cập ThinkPad - TP chung

Version: 2.0
cửa sổ 2000
Windows XP
13 Tháng 12 2001Tải về
Client Security Solution 8.21 cho Windows Vista (chỉ 64bit)

Version: 8.21.0015
windows Vista
04 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.21 cho Windows XP (chỉ 32bit)

Version: 8.21.0015
Windows XP
04 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (chỉ 32bit)

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.0057.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Tháng Chín 2012Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 8.30.00.45
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (chỉ 64bit)

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011Tải về
Client Security Solution v6.01.0037

Version: 6.01.0037
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
30 Tháng 12 2005Tải về
cập nhật quan trọng cho Rescue and Recovery v3.00.0027 và Client Security Solution v6.00.0027

Version: 1
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
Tháng Mười 14 2005Tải về
EasyEject Utility cho ThinkPad

Version: 2.39
Windows XP
windows Vista
02 2010 tháng tưTải về
Access Connections IBM (Trở lại phiên bản cấp) cho ThinkPad chung

Version: 3.53
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
02 Tháng 12 2004Tải về
ImageUltra Builder 4.0 - Đánh giá

Version: 4.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
Tháng Mười Một 27 2007Tải về
ImageUltra Builder v3.01 cập nhật

Version: 3.01
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
03 2006 tháng tưTải về
ImageUltra Builder v3.1 - Đánh giá

Version: 3.10.0065
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
16 Tháng Tám 2006Tải về
Bảo trì Patch cho Giải pháp ThinkVantage Client Security v6.00.0025 hoặc v6.00.0027

Version: 6.01.0037
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
30 Tháng 12 2005Tải về
Password Manager 4.0 cho Windows 7 (32 / 64bit)

Version: 4.00
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
06 Jan 2012Tải về
Password Manager 4.4 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 4.40.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 22 2013Tải về
Vá cho hệ thống Cập nhật để ngẫu nhiên các thiết lập lịch trình của người sử dụng cho Windows 2000, Vista, XP

Version: 1.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
22 Jan 2008Tải về
Module Patch cho Lenovo Cập nhật hệ thống cho máy tính xách tay, ThinkCentre, ThinkStation

Version: 1.00
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 25 2013Tải về
Scheduler bản vá để sửa chữa các vấn đề 99% CPU tvtsched.exe giữ cho Windows 2000, XP, Vista

Version: 1.0
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
21 Tháng 12 2007Tải về
file Software Delivery Center - ThinkVantage Technologies

Version: 1.20.27
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
cửa sổ Server2003
09 Tháng Sáu 2005Tải về
Trung tâm Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin lượm file - ThinkVantage Technologies

Version: 1.2
cửa sổ 2000
Windows XP
cửa sổ 2000
cửa sổ Server2003
02 Tháng Sáu 2005Tải về
Hệ thống Hỗ trợ di chuyển 6.0.010 cho Windows 2000, XP, Vista và 7

Version: 6.0.0.10
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
cửa sổ 7
cửa sổ 7
Tháng Mười Một 23 2009Tải về
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tay

Version: 6.01
Windows XP
31 Mar 2013Tải về
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01

Version: 1.00
Windows XP
Tháng Mười Một 11 2013Tải về
ThinkVantage Client Security Solution 8.21 cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation

Version: 8.21.0023
windows Vista
Tháng Hai 09 2012Tải về
ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện hiệu suất cho Windows XP và Windows Vista

Version: 1.0
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
21 Tháng Chín 2009Tải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32 / 64bit), XP, 2000

Version: 3.16.0006
cửa sổ 2000
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit
Windows XP
30 2013 tháng bảyTải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 5.03 cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 5.03.0008
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười Một 22 2013Tải về
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật Patch cho Windows Vista Service Pack 2

Version: 1
windows Vista
windows Vista
11 Tháng Sáu 2009Tải về
thiết bị USB
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
8MB nhớ USB Key - tập tin

Version: 1.00
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
13 Tháng 12 2000Tải về
điều khiển truy cập USB để ThinkPad A3 *, R31, R32, R40, T30, T40, T41, T42, T43, X2 *, X3 *, X40

Version: 1.22
Windows NT
26 Tháng Chín 2002Tải về
USB ổ đĩa di động điều khiển III cho ThinkPad chung

Version: 2.00
cửa sổ 95
cửa sổ 98
31 Jan 2001Tải về
Tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Đánh giá cao Wireless LAN Thống điều khiển PCI thẻ combo cho ThinkPad R32

Version: 1.07.35
Windows NT
23 2002 tháng bảyTải về
Video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về