IBM ThinkPad T41, T41p Máy tính xách tay của Windows 98, 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


IBM ThinkPad T41

Tải về IBM ThinkPad T41, T41P Máy tính xách tay của Windows 98, 2000, Windows XP Drivers, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
driver âm thanh cho hệ điều hành / 2 - ThinkPad T30, T40, T41, T42, T43 / pOS Independent2015-05-18TẢI
ThinkPad A31, A31p, R40, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X30, X31, X32, tài xế X40 ADI MIDIOS Independent2004-05-17TẢI
ThinkPad A31 / p, R40, T30, T40 / p, T41, T42, X30, tài xế X31 âm thanhOS Independent2003-10-15TẢI
ThinkPad A31 / p, R40, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X30, X31, X32, tài xế X40 âm thanhOS Independent2004-05-17TẢI
ThinkPad R40, R50, R50e, R50p, R51, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, X31, X32, tài xế X40 âm thanhWindows XP 32-bit2015-06-03TẢI
Cài đặt BIOS Capture / Playback Utility - ThinkPadDOS2015-06-08TẢI
Nhúng điều khiển chương trình (Diskette) - ThinkPad R50 / p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40 / p, T41 / p, T42 / pOS Independent2004-11-15TẢI
BIOS Update (Diskette) - ThinkPad R50 / p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40 / p, T41 / p, T42 / pOS Independent2007-07-03TẢI
Chương trình điều khiển nhúng (Non-Diskette) - ThinkPad R50, R50p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40, T40p, T41, T41p, T42, T42pWindows XP 32-bit2004-11-15TẢI
BIOS Update (Non-Diskette) - ThinkPad R50, R50p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40, T40p, T41, T41p, T42, T42pWindows XP 32-bit2015-06-03TẢI
ThinkPad R40, R50, R50p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, X31, phần mềm X40 Integrated Bluetooth IIWindows XP 32-bit2004-03-15TẢI
lái xe Lucent AMR Modem (CDC và Mini PCI) cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2004-02-12TẢI
ThinkPad G41, R40, R50, R50e, R50p, R51, R51e, R52, R60, T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T60, hỗ trợ T60p TI PCI 1520 / 4520 Cardbus điều khiểnOS Independent2006-04-18TẢI
ThinkPad R40, T40 / p, T41, T42, hỗ trợ chipset Intel X31OS Independent2005-03-08TẢI
ThinkPad R40, R50 / p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836, 1840, 1841), T40 / p, T41 / p, T42 / p, X31, Hỗ trợ X32 Intel ChipsetWindows XP 32-bit2004-09-27TẢI
ThinkPad A31 / p, R40, T30, T40 / p, T41, T42, X31, tài xế X32 Video (ATI Mobility Radeon / FireGL series)OS Independent2004-05-17TẢI
trình điều khiển video (ATI Mobility Radeon 7500) cho OS / 2 - ThinkPad T30, T40, T41, T42OS Independent2004-06-03TẢI
ThinkPad A31 / p, R40, T30, T40, T41, T42, tài xế X31 Video (ATI Mobility Radeon / FireGL series)OS Independent2004-06-22TẢI
ThinkPad chung Presentation Giám đốcWindows XP 32-bit2004-05-24TẢI
ThinkPad chung Monitor fileWindows XP 32-bit2005-06-10TẢI
ThinkPad A31, A31p, R40, R40e, R50, R50p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, X31, tài xế X32 Video (ATI Radeon, FireGL Series)Windows XP 32-bit2015-06-03TẢI
Giám đốc trình bày cho ThinkPadWindows XP 32-bit2007-11-02TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho DOS - ThinkPadDOS2011-04-27TẢI
Tiện ích Để Đọc và Viết tài sản thông tin ID cho ThinkPadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-19TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 32-bit
Windows 7 32-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm cho ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStationWindows 8 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Vân tay Phần mềm ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStationWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-02TẢI
TẢI
Fingerprint Software 5.6.2 cho Windows Vista (32-bit) và XP Windows XP 32-bit2007-09-27TẢI
Phần mềm vân tay ThinkVantage cho ThinkPad, ThinkCentre và ThinkStationWindows XP 32-bit2012-07-01TẢI
TẢI
ThinkPad chung TrackPoint tài xế tôiOS Independent2004-02-17TẢI
ThinkPad R40, T30, T40 / p, T41, T42, tài xế T43 UltraNavOS Independent2004-05-20TẢI
ThinkPad R40, T30, T40, T41, tài xế T42 UltraNavOS Independent2004-05-20TẢI
TrackPoint driver cho ThinkPadOS Independent2006-02-06TẢI
ThinkPad R40, R50, R50p, R51, R52, R60, T30, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, T43, T43p, T60, T60p, Z60m, Z60t, Z61m, Z61p, Z61t UltraNav Hướng dẫnWindows XP 32-bit2006-10-18TẢI
TrackPoint cận driver cho ThinkPadWindows XP 32-bit2006-02-06TẢI
TrackPoint Driver cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2011-12-05TẢI
UltraNav Utility cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-08TẢI
lái xe ThinkPad UltraNav SynapticsWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-05-28TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím cho dekstop, máy tính xách tay, máy trạmWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2015-03-03TẢI
Lenovo Enhanced Performance USB Bàn phím và bàn phím không dây và chuột - tập tinWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-15TẢI
ThinkPad R40, T40, T41, T42, X31, X32, X40 Intel PRO 10 / 100 / 1000 LAN phần mềm ethernet adaptorOS Independent2005-04-22TẢI
Intel PRO / 100 adapter Phần mềm mạng LAN (Ethernet) cho DOS và OS / 2 - ThinkPad R40, R50 \ e \ p, R51, T40 \ p, T41 \ p, T42 \ p, X31, X32, X40OS Independent2005-04-22TẢI
ThinkPad R50, R50e, R50p, R51, T40, T41, T41p, T42, T42p, X31, X32, X40 Ethernet (Intel PRO / 1000 LAN phần mềm chuyển đổi)Windows XP 32-bit2007-02-28TẢI
ThinkPad R40, R50, R50e, R50p, R51, T40, T40p, T41, T41p, X31 Ethernet (Intel PRO 100 LAN Adapter Software)Windows XP 32-bit2005-04-22TẢI
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-05TẢI
Kích hoạt chức năng Wake on LAN từ chế độ chờ cho ENERGY STAR Version 4.0 cho ThinkPadWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-07-08TẢI
ThinkPad R40, T40, T41, T42, X31 Intel PRO / Wireless LAN 2100 3B Mini PCI phần mềm chuyển đổiOS Independent2003-04-17TẢI
ThinkPad R40 (2722, 2723, 2724), T40, T41, T42, X31 Intel PRO / Wireless LAN 2100 3B Mini PCI phần mềm chuyển đổiOS Independent2003-04-24TẢI
ThinkPad R32, T30, T40, T41, T42, X30, tài xế X31 Cisco Systems Mini PCI Wireless LANOS Independent2004-10-26TẢI
ThinkPad X31, X32, X40, T40, T41, T42, T43 ThinkPad 802.11b / g LAN không dây Mini phần mềm PCI AdapterOS Independent2004-07-08TẢI
ThinkPad R40, T40, T40p, T41, T42, X31, phần mềm X40 Wireless LAN - Dual-Band và ThinkPad 802.11abgOS Independent2004-05-12TẢI
ThinkPad R40, R50, R50e, R50p, R51, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, X31, X40 Intel PRO / Wireless LAN 2100 3B Mini phần mềm PCI AdapterWindows XP 32-bit2015-06-08TẢI
ThinkPad G40, R40, R50, R50p, R51, R51e, T40, T40p, T41, T41p, T42, T42p, X31, X40, X41 Wireless LAN phần mềm - ThinkPad 802.11ab, 802.11abg, và 802.11bgOS Independent
Windows XP 32-bit
2015-06-01TẢI
Mạng LAN không dây Intel (11abgn, ABG, bg) cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2007-12-12TẢI
ThinkPad R5 *, T4 *, X31, X32, X4 *, Z60m Intel PRO 2200bg và 2915abg Mini PCI card phần mềm không dâyOS Independent
Windows XP 32-bit
2006-03-09TẢI
điều khiển Cisco Systems Mini PCI LAN không dây cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2004-08-27TẢI
CD-ROM, CD-RW, DVD, CD-RW / DVD tiện ích cập nhật firmware (Bootable CD ISO) - ThinkPad chungOS Independent2015-06-04TẢI
DVD đa lái xe tiện ích cập nhật firmware (Bootable CD ISO) - ThinkPadWindows XP 32-bit2008-03-06TẢI
DVD-RAM Multi-Recorder Firmware Update Utility đĩa - ThinkPad R50 / p, R51, T40 / p, T41 / p, T42 / pWindows XP 32-bit2004-09-24TẢI
cập nhật ứng dụng ThinkPad chung CD-RW RecordNowWindows XP 32-bit2006-04-12TẢI
CDRW / DVD tiện ích ổ đĩa combo firmware cập nhật (đĩa mềm có khả năng boot) - ThinkPad chungOS Independent
Windows XP 32-bit
2005-04-06TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
vá #2 quan trọng cho Rescue and Recovery ™ 3.0Windows XP 32-bit2011-01-04TẢI
Hibernation gói tiện ích - ThinkPad A2 *, A3 *, G40, R32, R40, T2 *, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X2 * X3 *, X40, TransNoteOS Independent2003-10-10TẢI
ThinkPad G41, R40, R50 / e / p, R51, R52, T40 / p, T41 / p, T42 / p, T43 / p, X31, X32, X40, X41, Z60m, Z60t Intel SpeedStep Technology AppletOS Independent2005-09-13TẢI
điều khiển quản lý ThinkPad quát Năng lượng gói đặc biệtWindows XP 32-bit2004-02-25TẢI
ThinkPad chung Pin MaxiMiser và Quản lý năng lượng đặc trưngWindows XP 32-bit2005-04-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Hibernation tiện ích đĩa II cho khởi động độc lập - ThinkPad chungWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2005-01-25TẢI
cập nhật bảo mật để truy cập Hỗ trợ và Access IBMWindows XP 32-bit2004-12-10TẢI
trình điều khiển máy tính Card cho DOS - ThinkPadDOS2011-12-15TẢI
tiện ích cấu hình cho hệ điều hành DOS - ThinkPadDOS2006-10-24TẢI
tiện ích ThinkPad chung Cấu hìnhOS Independent2005-02-10TẢI
ThinkPad chung Ultrabay lái xe tiện ích trao đổiOS Independent2002-07-02TẢI
tiện ích cấu hình cho ThinkPadWindows XP 32-bit2006-11-15TẢI
Scroll Lock tiện ích chỉ cho ThinkPadWindows XP 32-bit2006-11-17TẢI
Bàn phím Customizer Utility cho ThinkPadWindows XP 32-bit2008-09-12TẢI
DVD cập nhật firmware tiện ích (khả năng khởi động đĩa mềm) - ThinkPad chungOS Independent
Windows XP 32-bit
2004-06-03TẢI
TẢI
lái xe Hotkey cho ThinkPadOS Independent
Windows XP 32-bit
2007-06-14TẢI
Phần mềm ThinkPad chung Drag2DiscWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2009-10-13TẢI
Hotkey tính năng vá lỗi cho ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-03TẢI
Trung tâm Thông Plus cho máy tính để bàn, Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-11-24TẢI
TẢI
Lenovo Đạt cho Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), 8 (32-bit, 64-bit), 7 (32-bit, 64-bit)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-06-08TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho ThinkPadWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2015-06-01TẢI
Ổ cứng cập nhật firmware tiện ích (Bootable CD ISO) - ThinkPadWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2009-05-20TẢI
ThinkPad T30, T40 / p, T41, T42, X30, X31 Intel ICH ThinkPad Dock FixOS Independent2002-09-07TẢI
ThinkPad R40, T30, T40 / p, T41, T42, X30, X31 Intel ICH IDE Controller FixOS Independent2003-01-30TẢI
ThinkPad chung CMD siêu xế DMA IDEOS Independent2005-02-08TẢI
nâng cấp firmware quan trọng cho 40GB, 60GB và 80GB ổ đĩa cứng - ThinkPad R50, R50p, T41, T41pWindows XP 32-bit2004-03-04TẢI
TẢI
TẢI
cập nhật firmware ổ cứng (đĩa mềm có khả năng boot) - ThinkPad chungWindows XP 32-bit2005-10-13TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
ThinkPad R50, Hướng dẫn T41 truy cập IBM trực tuyến của người sử dụngWindows XP 32-bit2003-10-07TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
ImageUltra Builder v3.01 cập nhậtWindows XP 32-bit2006-04-03TẢI
Trung tâm Trợ giúp Customization Tool - ThinkPad / ThinkCentreWindows XP 32-bit2006-06-28TẢI
Access Connections ThinkVantage cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2013-03-31TẢI
ThinkPad chung IBM Access Connections (Trở lại phiên bản level)Windows XP 32-bit2004-12-02TẢI
ThinkVantage Access Connections vá cho Access Connections Version 6.01Windows XP 32-bit2013-11-12TẢI
file Software Delivery Center - ThinkVantage Technologies
Windows XP 32-bit
2005-06-09TẢI
TẢI
TẢI
Trung tâm Hệ thống thông tin và hệ thống thông tin lượm file - ThinkVantage Technologies
Windows XP 32-bit
2005-06-02TẢI
TẢI
TẢI
TẢI
Vá cho hệ thống Cập nhật để ngẫu nhiên các thiết lập lịch trình của người sử dụng cho Windows 2000, Vista, XPWindows XP 32-bit2008-01-22TẢI
ThinkVantage Registry Monitor Dịch vụ vá Cải thiện hiệu suất cho Windows XP và Windows VistaWindows XP 32-bit2009-09-21TẢI
Plug-in cho Trung tâm ThinkVantage suất và Lenovo Care cho phép hỗ trợ cho các ứng dụng bên thứ 3rd khác nhau - Máy để bàn / Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2007-05-17TẢI
TẢI
Scheduler bản vá để sửa chữa các vấn đề 99% CPU tvtsched.exe giữ cho Windows 2000, XP, VistaWindows XP 32-bit2007-12-21TẢI
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.16 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000Windows XP 32-bit2016-08-09TẢI
EasyEject Utility cho ThinkPadWindows XP 32-bit2010-04-02TẢI
ThinkVantage Password Manager 4.7 cho ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-11TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06TẢI
ThinkPad A3 *, R31, R32, R40, T30, T40, T41, T42, T43, X2 *, X3 *, X40 tài xế truy cập USBOS Independent2002-09-26TẢI
ThinkPad chung USB điều khiển ổ đĩa mềm di động IIIWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2001-01-31TẢI