IBM ThinkPad X20 của Windows 98, 2000, Drivers XP, phần mềm


IBM ThinkPad X20

Tải phần mềm Máy tính xách tay IBM ThinkPad X20 và điều khiển thiết bị cho Windows 98, 2000, Windows XP.


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

Âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
điều khiển âm thanh cho Windows IV 2000 - ThinkPad X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.12.1.5018.0911
cửa sổ 2000
03 2001 tháng tư
điều khiển âm thanh cho Windows IV 95 / 98 - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.12.5018
cửa sổ 95
cửa sổ 98
12 Tháng Chín 2000
điều khiển âm thanh cho Windows IV 98 SE / Me - ThinkPad X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: PW5018
cửa sổ 98
Windows ME
04 2001 tháng tư
điều khiển âm thanh cho Windows NT 4.0 - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.037
Windows NT
28 Tháng 12 2001
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS Update (Diskette) - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: IZET9DWW (2.25)
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
29 tháng 2003
BIOS Update (Non-Diskette) - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: IZET9DWW (2.25)
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
29 tháng 2003
Embedded Chương trình điều khiển (Diskette) - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.36
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
DOS / Windows 3.x
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười 25 2002
Embedded Chương trình điều khiển (Non-Diskette) - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.36
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười 25 2002
Từ xa CMOS Update Utility đĩa cho LanClient Control Manager (LCCM) - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.05
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
25 Tháng Sáu 2003
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
con gái thẻ Bluetooth (BDC) phần mềm cho Windows 98SE / Me / 2000 / XP - ThinkPad A30p, A31p, T30, X23, X24, X30 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.4.2.18
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Hai 04 2004
Lotus MDM tập tin cho các modem Lucent nội - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: n / a
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
04 Tháng Sáu 1999
Lucent Modem driver cho Linux - ThinkPad 390X, 570E, 600X, A2 *, T2 *, X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.95
Linux
04 2001 tháng tư
trình điều khiển modem (3COM Mini PCI thẻ combo) cho Windows 2000 - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.28.039.0076.01b
cửa sổ 2000
13 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (3COM Mini PCI thẻ combo) cho Windows 95 / 98 / 98SE - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.28.039.0076.01b
cửa sổ 95
cửa sổ 98
13 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (3COM Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows Me - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.28.039.0076.01b
Windows ME
13 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (3COM Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows NT - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.28.039.0076.01b
Windows NT
13 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (3COM Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows XP - ThinkPad A2 *, A30 / p, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.34.041.0079b
Windows XP
13 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (Lucent AL hoặc Intel PRO / 100 SP thẻ kết hợp) cho Windows 2000 / XP - ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.22
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Mười 11 2001
trình điều khiển modem (Lucent AL hoặc Intel PRO / 100 SP thẻ kết hợp) cho Windows 95 / 98 - ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.22
cửa sổ 95
cửa sổ 98
Tháng Mười 11 2001
trình điều khiển modem (Lucent AL hoặc Intel PRO / 100 SP thẻ combo) cho Windows Me - ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.22
Windows ME
Tháng Mười 11 2001
trình điều khiển modem (Lucent AL hoặc Intel PRO / 100 SP thẻ combo) cho Windows NT - ThinkPad 600X, A2 *, A3 *, T2 *, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.22
Windows NT
Tháng Mười 11 2001
trình điều khiển modem (Xircom Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows 2000 / XP - ThinkPad A2 *, T20, T21, X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.00.3
cửa sổ 2000
Windows XP
01 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (Xircom Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows 95 / 98 / NT4.0 - ThinkPad A2 *, T20, T21, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.00.3
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
01 Tháng 12 2001
trình điều khiển modem (Xircom Mini PCI thẻ kết hợp) cho Windows Me - ThinkPad A2 *, T20, T21, X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.00.3
Windows ME
01 Tháng 12 2001
ổ đĩa CD và DVD
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
CMD Ultra DMA IDE Driver cho hệ điều hành DOS - ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
26 Tháng Sáu 2001
USB phục hồi đĩa - ThinkPad X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 18 2001
Ổ đĩa
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển USB di động ổ đĩa cho Windows 95 - ThinkPad X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.02
cửa sổ 95
19 Tháng Chín 2000
Trình điều khiển USB di động ổ đĩa cho Windows 98 - ThinkPad X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.08
cửa sổ 98
20 Tháng Chín 2000
USB phục hồi đĩa - ThinkPad X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 18 2001
Giao diện
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Giám sát tập tin cho Windows 98, Me, 2000, XP - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.00
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
10 Tháng Sáu 2005
Giám đốc trình bày cho Windows 98 / 98SE / Me / 2000 / XP - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.32
cửa sổ 2000
Windows XP
24 tháng 2004
trạm docking / port replicator
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
CMD Ultra DMA IDE Driver cho hệ điều hành DOS - ThinkPad X20, X21, X22, X23, X24, X30, X31 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
26 Tháng Sáu 2001
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Séc tập tin Bàn phím bố trí cho Windows 2000 - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
cửa sổ 2000
Tháng Mười 15 2002
Bàn phím Customizer Tiện ích cho Windows 2000, XP - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.3.53.0
cửa sổ 2000
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
TrackPoint cận driver cho Windows 98 / SE / Me / NT / 2000 / XP / XP Tablet PC Edition 2005 - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.11
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 06 2006
TrackPoint lái xe tôi cho Windows 95, 98, Me, NT - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.12
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
Windows ME
Tháng Hai 17 2004
TrackPoint driver cho Windows XP, 2000 - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.55
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 06 2006
mạng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel phần mềm Packet ưu tiên cho Windows 95 (OSR2) / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 - ThinkPad A2 *, T2 *, X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.41
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
14 Tháng Chín 2000
Kết nối mạng: Ethernet
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
3Com hình Boot Agent ROM Quản lý - ThinkPad A20, A21, T20, X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.32
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 19 2001
điều khiển Ethernet cho 3Com 10 / 100 Mini PCI thẻ combo cho DOS / Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP - ThinkPad A2 *, A30, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.14
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
DOS / Windows 3.x
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười 03 2002
điều khiển Ethernet cho Intel PRO / 100 Mini PCI card (thẻ Combo) cho hệ điều hành DOS, Windows 95 / 98 / Me / NT4 / 2000 - ThinkPad A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, T20, T21, X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: rel 3.5 Bld 16583
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
DOS / Windows 3.x
cửa sổ 2000
Windows ME
Tháng Mười Một 30 2000
Intel Boot Agent - ThinkPad A2 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.0.17
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
30 Mar 2001
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
3Com Quản lý Boot Agent - ThinkPad A2 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.32
Windows NT
cửa sổ 2000
Windows ME
04 Tháng Chín 2001
Ổ đĩa quang
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
tính năng Autorun có thể không làm việc với DVD / CDRW combo và Windows 98 - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.07.09
cửa sổ 98
03 Tháng Tám 2002
điều khiển CD-ROM cho DOS và Windows 3.1 - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.12
DOS / Windows 3.x
28 Tháng Tám 2007
CD-ROM, CD-RW, DVD, CD-RW / DVD tiện ích cập nhật firmware (Bootable CD ISO) - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: FWOD08
DOS / Windows 3.x
24 Jan 2007
USB điều khiển cầm tay CD-ROM cho DOS - ThinkPad X Series ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
DOS / Windows 3.x
Tháng Hai 20 2001
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Patch để giải quyết các ngôn ngữ (FR / SV / DK) vấn đề unmatch cho Device Stage 3.2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
05 Tháng Chín 2012
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.21 - Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1
Windows XP
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
05 Tháng Chín 2011
Patch để hỗ trợ trình duyệt web Mozilla Firefox cho Giải pháp Client Security 8.3 - Windows 7 (32-bit, 64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
05 Tháng Chín 2011
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Pin MaxiMiser và quản lý điện năng cho Windows - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.38
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
22 2005 tháng tư
Hibernation tiện ích đĩa - ThinkPad 240 / X / Z, 570 / E, A20, T20, X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.03a
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
06 1999 tháng bảy
Hibernation tiện ích đĩa II cho khởi động độc lập - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.50
DOS / Windows 3.x
25 Jan 2005
Hibernation gói tiện ích - ThinkPad A2 *, A3 *, G40, R32, R40, T2 *, T30, T40 / p, T41, T42, T43, X2 * X3 *, X40, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.01.020
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
Tháng Mười 10 2003
Intel SpeedStep Technology Applet - ThinkPad 600X, A2 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.10
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
20 Mar 2000
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.65.05.21
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Windows XP
05 Tháng Chín 2012
điều khiển quản lý điện năng gói đặc biệt dành cho Windows 2000 / XP - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.25.01
cửa sổ 2000
Windows XP
Tháng Hai 25 2004
phần mềm cài đặt sẵn
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hướng dẫn truy cập IBM trực tuyến của người sử dụng cho Windows - ThinkPad X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2
cửa sổ 95
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
16 tháng 2001
USB phục hồi đĩa - ThinkPad X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 18 2001
Phục hồi
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Rescue and Recovery tích lũy vá cho Windows WER 7, Vista, XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.1.0
Windows XP
Windows XP
windows Vista
windows Vista
cửa sổ 7
cửa sổ 7
07 Tháng Chín 2010
Rescue and Recovery 4.3 cho Windows 7 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.30.0027
cửa sổ 7
30 Tháng Chín 2009
Rescue and Recovery 4.21 cho Windows Vista (32-bit) và (64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.21.0015
windows Vista
windows Vista
23 2008 tháng bảy
Rescue and Recovery 4.21 cho Windows XP (32-bit) và 2000 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.21.0016
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
23 2008 tháng bảy
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
biểu đồ tùy biến truy cập ThinkPad - TP chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 3
cửa sổ 2000
Windows XP
03 tháng 2000
tiện ích cấu hình cho hệ điều hành DOS - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.44
DOS / Windows 3.x
Tháng Mười 24 2006
tiện ích cấu hình cho Windows 95, 98, 98SE, Me, 2000, XP - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.55
cửa sổ 95
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười Một 15 2006
tiện ích cấu hình cho Windows NT - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.45
Windows NT
Tháng Hai 10 2005
EasyEject Tiện ích cho Windows Vista, XP - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.39
Windows XP
windows Vista
02 2010 tháng tư
lái xe nhanh hoán đổi cho Windows Me (ACPI) - ThinkPad A20m / p, A21m / p, A22m / p, A3 *, T2 *, T30, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.03.00
Windows ME
04 tháng 2002
Ổ cứng cập nhật firmware tiện ích (Bootable CD ISO) - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: fwhd56
DOS / Windows 3.x
20 tháng 2009
Mediamatics DVDExpress cập nhật video player - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.01.04.164
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
26 2002 tháng tư
cập nhật ứng dụng thư viện đa phương tiện Odyssey - UltraPort Máy ảnh I và II ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.202.1
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
15 Mar 2002
Trong tiện ích Màn hình hiển thị cho Windows - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.30i
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
Tháng Mười 19 2001
trình điều khiển máy tính Card cho DOS - ThinkPad ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.01
DOS / Windows 3.x
18 Mar 2002
Dịch vụ sửa chữa phân vùng đĩa - ThinkPad A22, T22, T23, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
26 2001 tháng bảy
Bổ sung tập tin đĩa II cho Windows 98 - ThinkPad 570 / E, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.03
cửa sổ 98
13 Tháng Chín 2000
Bổ sung tập tin đĩa III cho Windows 95 - ThinkPad 570 / E, A2 *, A3 *, T2 *, X2 *, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.07
cửa sổ 95
28 Tháng Chín 2001
UltraPort Máy ảnh I và II - tập tin ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.0
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
15 Tháng Chín 2002
UltraPort Máy ảnh I và II - tập tin ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
15 Mar 2002
dịch vụ shutdown Windows NT - ThinkPad A2 *, T2 *, X2 * ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.02
Windows NT
15 Tháng Sáu 2001
Phần mềm cài đặt / cấu hình
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
USB phục hồi đĩa - ThinkPad X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 18 2001
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
CMD siêu xế DMA IDE cho Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.52
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Tháng Hai 08 2005
Portable Drive Bay 2000 lái xe - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 2-2-01
cửa sổ 95
Windows NT
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
27 Tháng Sáu 2001
Công nghệ ThinkVantage
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Client Security Solution 8.21 cho Windows Vista (64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.21.0015
windows Vista
04 Jan 2011
Client Security Solution 8.21 cho Windows XP (32-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.21.0015
Windows XP
04 Jan 2011
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.30.0057.00
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
06 Tháng Chín 2012
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.30.00.45
cửa sổ 7
11 Jan 2011
Client Security Solution 8.3 cho Windows 7 (64-bit) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.3
cửa sổ 7
cửa sổ 7
11 Jan 2011
vá hotfix cho Cập nhật hệ thống để sửa chữa WER vấn đề tai nạn trên Windows 7 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0
cửa sổ 7
Tháng Mười 26 2011
Access Connections IBM (Trở lại phiên bản cấp) cho Windows 2000, XP (Chú ý: Xem tài liệu cho những hạn chế cài đặt quan trọng) - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.53
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
02 Tháng 12 2004
Password Manager 4.1 cho 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.10
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
20 Tháng Chín 2012
Hệ thống Hỗ trợ di chuyển 6.0.010 cho Windows 2000, XP, Vista và 7 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.0.10
cửa sổ 2000
Windows XP
Windows XP
cửa sổ 2000
windows Vista
windows Vista
cửa sổ 7
cửa sổ 7
Tháng Mười Một 23 2009
ThinkVantage Access Connections cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.85
Windows XP
Tháng Mười Một 24 2011
ThinkVantage Client Security Solution 8.21 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP (32-bit) - ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.21.0023
windows Vista
Tháng Hai 09 2012
Hệ thống ThinkVantage Cập nhật 3.15 cho Windows Vista (32-bit, 64-bit), XP, 2000 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.15.0017
cửa sổ 2000
Windows XP
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
15 Tháng Tám 2011
ThinkVantage System Update 5.00 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.00.0019
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Của Windows 8 32-bit
Của Windows 8 64-bit
Tháng Mười 09 2012
thiết bị USB
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
8MB nhớ USB Key - tập tin ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
13 Tháng 12 2000
Multiport USB Hub - tập tin cho Windows 98 / Me / 2000 / XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.31
cửa sổ 98
cửa sổ 2000
Windows ME
Windows XP
18 Tháng Sáu 2001
điều khiển truy cập USB cho Windows NT 4.0 - ThinkPad A3 *, R31, R32, R40, T30, T40, T41, T42, T43, X2 *, X3 *, X40 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.22
Windows NT
26 Tháng Chín 2002
USB Serial / trình điều khiển bộ chuyển đổi song song cho Windows 98, Me, 2000, XP - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.0.1
Windows XP
04 Tháng Tám 2005
Trình điều khiển USB di động ổ đĩa cho Windows 98 - ThinkPad X20 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.08
cửa sổ 98
20 Tháng Chín 2000
USB phục hồi đĩa - ThinkPad X20, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
Tháng Mười 18 2001
Tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hotswap driver cho Windows 95 / 98 (APM) - ThinkPad X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.02
cửa sổ 95
cửa sổ 98
05 2001 tháng tư
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
trình điều khiển video (ATI Mobility-M) cho Windows XP - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e (mô hình Celeron chỉ), A22m (trừ 2628-SXX), X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: M6.12.1-030827a
Windows XP
20 Jan 2004
trình điều khiển video (ATI Mobility-M / M1) cho Windows 2000 - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: M6.12-021112a-006717C
Tất cả các hệ điều hành được liệt kê
03 2003 tháng tư
trình điều khiển video (ATI Mobility-M / M1) cho Windows 95 / 98 / Me - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, X20, X21, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: M6.12.12-T01
cửa sổ 95
cửa sổ 98
Windows ME
14 Tháng Sáu 2001
trình điều khiển video (ATI Mobility-M / M1) cho Windows NT 4.0 - ThinkPad A20m, A21e, A21m, A22e, A22m, X20, X21 ... Tìm hiểu thêm

Version: M6.12.3-T01
Windows NT
14 Tháng Sáu 2001
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework Version 2.0 cho Windows 2000, XP - Máy để bàn / Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0
cửa sổ 2000
Windows XP
15 2008 tháng tư
Windows XP cài đặt bổ sung các tập tin - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.20
Windows XP
Tháng Mười 18 2001
Cửa sổ cài đặt bổ sung các tập tin cho Windows 2000 - ThinkPad A20m, A20p, A21e, A21m, A21p, A22e, A22m, A22p, A30, A30p, A31, A31p, T20, T21, T22, T23, T30, X20, X21, X22, X23 , X24, TransNote ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.20
cửa sổ 2000
02 tháng 2002
Cửa sổ cài đặt bổ sung tập tin cho Windows Me - ThinkPad chung ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.50
Windows ME
02 tháng 2002

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *