Readme cài đặt cho Intel Matrix Storage ManagerReadme cài đặt cho Intel (R) Matrix Storage Manager

* NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY *

Tài liệu này chứa các phần sau:

1. Tổng quan
2. yêu cầu hệ thống
3. Hỗ trợ ngôn ngữ
4. Xác định chế độ hệ thống
5. Cài đặt phần mềm
6. Thẩm Lắp đặt các phần mềm
7. Hướng dẫn cài đặt chi tiết
8. Xác định số phiên bản phần mềm
9. Gỡ cài đặt các phần mềm
10. Bước vào Option ROM giao diện người dùng
11. Lựa chọn ROM Quản lý RAID tích
12. Tùy chọn để Reset khối lượng RAID trong Option ROM
13. Kiểm tra các phiên bản của phần mềm Tùy chọn ROM

************************************************** **********
* 1. TỔNG QUAN
************************************************** **********

Quản lý Intel (R) Matrix Storage được thiết kế để cung cấp
chức năng cho các bộ điều khiển lưu trữ sau đây:
- Intel (R) 82801HEM SATA RAID I / O Controller
- Intel (R) 82801HEM SATA AHCI I / O Controller
- Intel (R) 82801HBM SATA AHCI I / O Controller
- Intel (R) 82801HR / điều khiển RAID HH / HỒ SATA
- Intel (R) 82801HR / hộ / HỒ SATA AHCI khiển
- Bộ điều khiển RAID của Intel (R) 631xESB / 632xESB SATA
- Intel (R) 631xESB / 632xESB SATA AHCI khiển
- Bộ điều khiển RAID của Intel (R) 82801GHM SATA
- Intel (R) 82801GBM SATA AHCI khiển
- Bộ điều khiển RAID của Intel (R) 82801GR SATA
- Intel (R) 82801GR SATA AHCI khiển
- Bộ điều khiển RAID của Intel (R) 82801GH SATA
- Intel (R) 82801GH SATA AHCI khiển
- Bộ điều khiển RAID của Intel (R) 82801FR SATA
- Intel (R) 82801FR SATA AHCI khiển
- Intel (R) 82801FBM SATA AHCI khiển

Sản phẩm này hiện có sẵn để sử dụng trên hệ thống bằng cách sử dụng
Intel (R) Pentium (R) Processor hoặc Intel (R) Core (TM) Duo 2
Bộ vi xử lý với tôi sau / O Controller Hub:
- Intel (R) 82801HEM I / O Controller Hub (ICH8M-E)
- Intel (R) 82801HBM I / O Controller Hub (ICH8M)
- Intel (R) 82801HR / hộ / HO I / O Controller Hub (ICH8R)
- Intel (R) 631xESB / 632xESB I / O Controller Hub (ESB2)
- Intel (R) 82801GHM I / O Controller Hub (ICH7MR)
- Intel (R) 82801GBM I / O Controller Hub (ICH7M)
- Intel (R) 82801GR I / O Controller Hub (ICH7R)
- Intel (R) 82801GH I / O điều khiển Hub (ICH7DH)
- Intel (R) 82801FR I / O Controller Hub (ICH6R)
- Intel (R) 82801FBM I / O Controller Hub (ICH6M)

************************************************** **********
* 2. YÊU CẦU HỆ THỐNG
************************************************** **********

1. Các hệ thống phải có một bộ xử lý Intel (R) Core (TM) 2 Duo hoặc Intel (R) Core (TM) 2 Extreme hoặc Intel (R) Pentium (R) hoặc Intel (R) Xeon (TM) Processor và một trong những sau sản phẩm của Intel:

- Intel (R) 82801HEM I / O Controller Hub (ICH8M-E)
- Intel (R) 82801HBM I / O Controller Hub (ICH8M)
- Intel (R) 82801HR / hộ / HO I / O Controller Hub (ICH8R)
- Intel (R) 631xESB / 632xESB I / O Controller Hub (ESB2)
- Intel (R) 82801GHM I / O Controller Hub (ICH7MR)
- Intel (R) 82801GBM I / O Controller Hub (ICH7M)
- Intel (R) 82801GR I / O Controller Hub (ICH7R)
- Intel (R) 82801GH I / O Controller Hub (ICH7DH)
- Intel (R) 82801FR I / O Controller Hub (ICH6R)
- Intel (R) 82801FBM I / O Controller Hub (ICH6M)

2. Hệ thống phải được chạy trên một trong những hệ điều hành sau:
- Microsoft * Vista *
- Microsoft * Vista * x64 Edition (LƯU Ý 1)
- Microsoft Windows XP Home Edition
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP x64 Edition (LƯU Ý 1)
- Microsoft Windows 2000 Advanced Server
- Microsoft * Windows * Server 2003
- Microsoft * Windows * Server 2003,
Web x64 Edition (LƯU Ý 1)
- Microsoft * Windows * Server 2003,
Chuẩn x64 Edition (Chú ý 1)
- Microsoft * Windows * Server 2003,
Doanh nghiệp x64 Edition (Chú ý 1)
- Microsoft Windows Media Center Edition

LƯU Ý 1: Nếu hệ thống đang chạy Windows * phiên bản 64-bit, Intel (R) Matrix Storage Manager lái xe hỗ trợ 64-bit nên được sử dụng.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *