Lenovo IdeaPad 120S-11IAP, 120S-14IAP Winbook Trình điều khiển Windows 10, Phần mềm


Sổ tay Lenovo Ideapad 120S-14IAP

Tải về Sổ tay Winword của Lenovo Ideapad 120S-11IAP, 120S-14IAP Cửa sổ 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek dành cho Winbook 120S-11IAP, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Qualcomm, Realtek) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển tin cậy Intel (TXEI) cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel serial-IO (SIO) cho Winbook 120S-11IAP, WinUMXS-120IAPWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Trình điều khiển cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-04-03DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-07DOWNLOAD
Trình điều khiển mạng WLAN (Intel, Qualcomm) dành cho Xử lý 120S-11IAP Winbook, 120S-14IAP WinbookWindows 10 64-bit2018-11-06DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) DriverWindows 10 64-bit2017-11-23DOWNLOAD
Trợ lý di chuyển Lenovo cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *