Lenovo B41-30, B51-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B41-30 Laptop

Tải Lenovo B41-30, B51-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Tiện ích cập nhật BIOS của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-12-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-30, B51-30 của Bluetooth (Qualcomm, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-30 của Lenovo, B51-30 (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-30, B51-30 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-30, B51-30 (Bison, Chicony, AVC, Liteon)Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Công nghệ Giao diện Tin cậy của Intel (TXEI) của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Giao diện Kết nối Công nghệ Giao diện Tin cậy của Intel (TXEI) của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2017-09-18TẢI
Tệp Vân tay Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển ngón tay của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển ngón tay của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-30, B51-30 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-30, B51-30 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 Lan DriverWindows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển LAN của Lenovo B41-30, B51-30 LANWindows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-30, B51-30 (Qualcomm, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo B41-30, B51-30Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-30, B51-30 (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Bản sửa lỗi Độ sáng của Lenovo B41-30, B51-30Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 MSI Hỗ trợ PatchWindows 10 64-bit2017-08-31TẢI
Lenovo B41-30, B51-30 MSI Hỗ trợ PatchWindows 7 64-bit2017-04-19TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2016-05-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Trình điều khiển USB 41 của Lenovo B30-51, B30-3.0Windows 7 64-bit2017-04-19TẢI