Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B40 Máy tính xách tay

Tải Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit2015-06-17TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo B41-35, B51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Bản cập nhật Flash BIOS của Lenovo B41-35, B51-35Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-35 và B51-35 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B41-35 của Lenovo, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor)Windows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor)Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Trình đọc thẻ nhớ máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 32-bit2015-06-18Không ứng dụng
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo B41-35, B51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Trình đọc thẻ nhớ máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 32-bit2015-06-17TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 máy tính xách tay Realtek Card Reader DriverWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-35 và B51-35 (Realtech, Sunplus, Alcor)Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B41-35, B51-35 (Realtek, Sunplus, Alcor)Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển VGA của Lenovo B41-35 và B51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay VGA VGA DriverWindows 7 32-bit2015-06-17TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Máy tính xách tay VGA VGA DriverWindows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B41-35, B51-35Windows 10 64-bit2017-09-07TẢI
Tệp Vân tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Các dấu vân tay thông minh của Lenovo B41-35, B51-35, E31-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17TẢI
Phần mềm vân tay dành cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Phần mềm vân tay dành cho máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Phần mềm vân tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Trình đọc vân tay máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics)Windows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B41-35 và B51-35 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B41-35, B51-35 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Driver Realtek LANWindows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN Driver Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 32-bit2015-06-17TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 32-bit2015-06-18TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Máy tính xách tay Realtek LAN Driver Lenovo B41-35, B51-35Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
Lenovo B41-35, B51-35 Driver Realtek LANWindows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-35, B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2017-07-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B41-35 và B51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-11TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
BTLocker cho B41-34 và E31-70Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-09-23TẢI
Lenovo B41-35, B51-35, E31-70 Máy tính xách tay OneKey OptimizerWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17TẢI
Lenovo B41-35, B51-35, E31-70 Máy tính xách tay Tiện ích LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-17TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI