Lenovo B41-80, B51-80 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B51-80 Laptop

Tải Lenovo B41-80, B51-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Realtek Audio Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-04-17TẢI
Driver Intel Bluetooth cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Driver Intel Bluetooth cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit2016-09-01TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80Windows 7 64-bit2016-10-14TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Driver Atheros Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Card Reader Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Card Reader Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08TẢI
Máy ảnh Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-29TẢI
điều khiển Camera cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Intel Chipset Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Intel Chipset Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
AMD driver VGA cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit2016-10-14TẢI
Driver VGA Intel cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80Windows 7 64-bit2016-10-14TẢI
Thiết lập độ sáng trong OSD cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Độ sáng mặc định Registry Key cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
AMD driver VGA cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
Intel Wireless Display Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Dấu vân tay thông minh dành cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08TẢI
Vân tay Phần mềm cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Touchpad Driver (Elan, Synaptics) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-30TẢI
Realtek LAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-01TẢI
Realtek LAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Intel WLAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Intel WLAN Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit2016-09-01TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-50, E51-80Windows 7 64-bit2016-10-14TẢI
Atheros WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
phần mềm vân tay cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Lenovo Utility cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-08TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-05TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 8.1 64-bit2015-10-16TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho B41-80, B51-80, E41-80, E51-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-30TẢI