Lenovo B430 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B430 Máy tính xách tay

tải Lenovo B430 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-24TẢI
Phần mềm âm thanh Conexant cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2012-09-05TẢI
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2012-10-03TẢI
Phần mềm Conexant Audio cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, E430c, E530, E530c BIOS Update Bootable CDWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-09-30TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, E430c, E530, E530c BIOS Update UtilityWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2016-09-30TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-03TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-09-28TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows XP 32-bit2014-01-26TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E435, Edge E530, Edge E535, Lenovo B430 Intel PROSet / Wireless Phần mềm cho công nghệ Bluetooth (R)Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-30TẢI
Lenovo B430, ThinkPad Edge E430, Edge E530 Broadcom Bluetooth 4.0 driverWindows XP 32-bit2012-09-09TẢI
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-08-26TẢI
1.0M tích hợp camera điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-30TẢI
Máy ảnh điều khiển tích hợp cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19TẢI
Tích hợp máy ảnh điều khiển tích hợp điều khiển Camera (0.3M) cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2015-07-01TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-01TẢI
Realtek PCIE Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Quản lý cơ Interface Lenovo B430 IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-05TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Quản lý cơ Interface Lenovo B430 IntelWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-19TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Chipset DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Chipset DriverWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-11-11TẢI
Giám sát tập tin INF cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-07-10TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo B430 NVIDIA Optimus Video DriverWindows 7 32-bit2016-06-20TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo B430 NVIDIA Optimus Video DriverWindows 7 64-bit2016-06-20TẢI
Intel Wireless Display cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-19TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel Wireless DisplayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics DriverWindows XP 32-bit2012-09-05TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics DriverWindows 7 32-bit2012-04-19TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics DriverWindows 7 64-bit2013-11-24TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Intel HD Graphics DriverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, tính năng Lenovo ThinkPad B430 Video (NVIDIA N13M / N13P Optimus)Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B430Windows 8 64-bit2013-08-21TẢI
Trình điều khiển Synaptics TouchPad của Lenovo B430Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2013-08-19TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2012-09-09TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Realtek Giga LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-04TẢI
ThinkPad Wireless LAN (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2012-09-09TẢI
Realtek 8188CE Wireless LAN Drive (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-18TẢI
Mạng LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2012-04-19TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 LAN không dây Intel (802.11 / b / g / n)Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
Realtek 8188CE Wireless LAN Driver (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2012-10-04TẢI
Broadcom BCM43142 Wireless LAN Driver (802.11b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-06TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2014-02-16TẢI
Broadcom Wireless LAN (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-29TẢI
Broadcom Wireless LAN (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-01-28TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver (802.11a / b / g / n, b / g / n) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2014-02-17TẢI
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-18TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430 Ericsson H5321 Wireless WANWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2012-04-19TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho LaptopWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho ThinkPadWindows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
2014-05-30TẢI
Quản lý Điện năng cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-08TẢI
Lenovo Hide phục hồi ổ đĩa cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2015-08-24TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-12-16TẢI
Lenovo Dependency Package cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-14TẢI
Auto Scroll Utility cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Cài đặt phụ thuộc trọn gói cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-09-06TẢI
Phần mềm điều khiển Maxthon cho LaptopWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-07-22TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Tính năng Hotkey tích hợp cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-10-10TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Rapid Storage Technology Lenovo B430 Intel driverWindows XP 32-bit2012-09-06TẢI
el3dwin_ODD FW Update Utility cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows XP 32-bit
2014-05-07TẢI
Lenovo Hide Phục hồi Drive cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-01TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver của Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Lenovo B430Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-01TẢI
ThinkPad Edge E430, Edge E430c, Edge E530, Edge E530c, Rapid Storage Technology Lenovo B430 Intel driverWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2012-10-04TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 32-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 7 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Hệ thống Active Protection cho LaptopWindows 8 64-bit2017-08-22TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows XP 32-bit2014-05-06TẢI
Lenovo Truyền thông Chương trình Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-09-13TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
ThinkPad và Lenovo Bo mạch chủ Intel USB3.0 eXtebsible điều khiển máy chủ điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-04-22TẢI