Lenovo B450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B450 Máy tính xách tay

tải Lenovo B450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7 32 / 64bit, phần mềm, tiện ích và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Conexant Audio DriverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Conexant Audio DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Conexant Audio DriverWindows XP 32-bit2010-05-10TẢI
Cập nhật BIOSWindows Vista 32-Bit2009-10-27TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows Vista 32-Bit2010-01-11TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2009-12-31TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
điều khiển Intel ChipsetWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
NVIDIA Display DriverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
NVIDIA Display DriverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
NVIDIA Display DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Driver Nvidia GraphicWindows XP 32-bit2010-10-08TẢI
Intel Onboard Graphics DriverWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
Trình điều khiển Ralink Wireless LANWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Atheros Wireless LAN DriverWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Atheros Wireless LAN DriverWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Ralink Wireless LANWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Ralink Wireless LANWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Trình điều khiển Ralink Wireless LANWindows XP 32-bit2010-01-14TẢI
Atheros Wireless LAN DriverWindows XP 32-bit2010-01-14TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows Vista 32-Bit2009-08-13TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 32-bit2009-10-29TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 64-bit2009-10-29TẢI
Intel AHCI driverWindows XP 32-bit2009-08-26TẢI
Intel AHCI Driver cho 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E)Windows XP 32-bit2009-10-02TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06TẢI