Lenovo B460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


máy tính xách tay Lenovo B460

tải Lenovo B460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-08-16TẢI
Realtek HD Audio Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2010-11-29TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-11-29TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2011-08-15TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Intel Chipset Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2011-03-11TẢI
NVIDIA Graphics Driver cho Lenovo B460Windows 7 32-bit2010-10-25TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2010-10-12TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-10-12TẢI
NVIDIA Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-10-25TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2011-03-11TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2011-03-11TẢI
NVIDIA rời rạc Graphics Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-09-16TẢI
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Vân tay điều khiển EgisTec cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-08TẢI
Elan Touchpad Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Elan Touchpad Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit Driver / Fast Ethernet cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-03-23TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-08-16TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-08-16TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-08-16TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo B460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Atheros Wireless LAN Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2010-03-23TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2010-04-27TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-04-27TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit2010-09-16TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 64-bit2010-09-16TẢI
USB-PortLoker cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-20TẢI
Suite an Lenovo cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-23TẢI
ReadyComm WiFi cho Lenovo B460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-27TẢI
YouCam cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-27TẢI
BioExcess cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows XP 32-bit
2010-04-27TẢI
Intel AHCI driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows XP 32-bit2010-04-21TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo B460, IdeaPad V460Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-23TẢI
ThinkVantage System Update cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-06TẢI