Lenovo B50-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B50-70 Máy tính xách tay

tải Lenovo Lenovo B50-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Máy tính xách tay Realtek Audio Driver của RealPad 305IBYWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit2014-04-29TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, E40-30 Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Cập nhật BIOS FlashWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-18TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 Intel BT PatchWindows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Intel Bluetooth Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, XÂY DỰNG E40-30 Máy tính xách tay Trình điều khiển Intel BluetoothWindows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay E30-40 (Realtek, Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay E30-40 (Realtek, Atheros, Broadcom)Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305-15IBY, trình điều khiển Bluetooth Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom) của Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển Bluetooth E40-30Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Chạm vào, E30-40 Camera Driver (Liteon, Bison, AzureWave)Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy ảnh Máy tính xách tay E30-40 (Liteon, Bison, AzureWave)Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
Lenovo B305-15, B40-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển Máy tính xách tay E50-30 (Liteon, Bison, AzureWave)Windows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
Realtek Card Reader Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek CardReader DriverWindows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, E30-40 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, E40-30 Máy tính xách tay Trình điều khiển Trình gắn kết Giao diện Công cụ Tin cậy của Intel (TXE)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-04-11TẢI
Intel Trusted Execution Interface Engine (TXE) Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển Trình gắn kết Giao diện Hợp nhất Tin cậy của Intel (TXEI)Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, Trình điều khiển Chipset E40-30Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Intel Chipset Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm, E40-30 Máy tính xách tay Intel Chipset DriverWindows 8.1 64-bit2015-05-27TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Chạm vào, E40-30 Máy tính xách tay Cấp độ Độ sángWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Máy tính xách tay Intel Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 Máy tính xách tay Intel Video DriverWindows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, E30-40 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển VGA Intel E40-30Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Nvidia Video Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay E30-40 NVIDIA Graphics DriverWindows 8.1 64-bit2015-05-27TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Phần mềm Vân tay Máy tính xách tay E40-30Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40 và B30-50, B30-50 Touch, Phần mềm Vân tay Máy tính xách tay E30-40Windows 8.1 64-bit2014-04-28TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Các sản phẩm Lenovo B40-30, B50-30, B50-30, Phần mềm vân tay E40-30Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay TouchPad E30-40 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay TouchPad E30-40 (Synaptics, Elan)Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Chạm vào, Trình điều khiển Touchpad E30-40 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Realtek Lan Driver - Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Realtek Lan DriverWindows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay E40-30 (Realtek, Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay E30-40 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Cảm ứng, E40-30 Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, Máy tính xách tay Intel WLAN Driver E30-40Windows 7 64-bit2014-06-04TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, Máy tính xách tay Intel WLAN Driver E40-30Windows 8.1 64-bit2014-04-29TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, E40-30 Trình điều khiển WLAN của IntelWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Trình điều khiển WLAN 40 E30-50, B30-50, B30-40, Asteros, Realtek, BroadcomWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-27TẢI
Ideapad 305IBY, Lenovo B15-40, B30-50, B30-50 Touch, XUẤT BẢN E30-40 Máy tính xách tay Quản lý Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8.1 64-bit2014-04-17TẢI
IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 Touch, XUẤT BẢN E40-30 Máy tính xách tay Quản lý Năng lượng LenovoWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-16TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-18TẢI
Lenovo USB chặn cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-28TẢI
USB 3.0 Driver - IdeaPad 305-15IBY, Lenovo B40-30, B50-30, B50-30 cảm ứng, E40-30, Ideapad 305-15IBY LaptopWindows 7 64-bit2014-04-16TẢI

Một suy nghĩ về "Lenovo B50-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *