Lenovo B50-50 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B50-50 Laptop

Tải Lenovo B50-50 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2016-06-27TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Driver Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B50-50 (Realtek, Genesys)Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-26TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B50-50 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển WLAN Realtek của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Realtek WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Lenovo B50-50 Tiện ích LenovoWindows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-19TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Gói Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B50-50Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B50-50 của LenovoWindows 7 64-bit2015-12-21TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Trình điều khiển USB Intel 50 của Lenovo B50-3.0Windows 7 64-bit2015-12-21TẢI