Lenovo B70-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B70-80 Laptop

Tải Lenovo B70-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Driver Conexant Audio - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-23TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển âm thanh máy tính xách tay Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Tiện ích cập nhật BIOS của Lenovo B70-80Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B70-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cho máy tính xách tay Lenovo B70-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G70-80, B70-80 (Intel, Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2017-09-08TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B70-80 (AWA, AVC, Bison, Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B70-80 (AVC, AWA, Bison, Liteon)Windows 7 64-bit2015-06-24TẢI
Trình đọc thẻ nhớ máy tính xách tay Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Card Reader Driver - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-24TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G70-80, B70-80 (Sonix, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển Chipset Máy tính xách tay Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Intel Chipset Driver - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển máy tính xách tay của Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-23TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-11-22TẢI
Máy tính xách tay Nvidia VGA của Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-24TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Máy tính xách tay Lenovo B70-80 VGAWindows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Driver Nvidia VGA - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-23TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2017-09-26TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B70-80 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B70-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G70-80, B70-80 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Driver Realtek LANWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Trình điều khiển mạng LAN - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-23TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel) - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B70-80Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Trình điều khiển WLAN dành cho máy tính xách tay Lenovo B70-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2015-06-24TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-80, B70-80 (Intel, Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo B50-10, B70-80, E31-70 Máy tính xách tay OneKey OptimizerWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Máy tính xách tay Lenovo B70-80 Intel IRST PatchWindows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Intel IRST patch - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid - Lenovo B70-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-27TẢI
Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B70-80 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST)Windows 7 64-bit2015-06-26TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2017-09-18TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Máy tính xách tay Lenovo B70-80 Máy tính xách tay Intel USB 3.0 DriverWindows 7 64-bit2015-06-26TẢI