Lenovo B71-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo B71-80 Laptop

Tải Lenovo B71-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Cập nhật BIOS máy tính xách tay Lenovo B71-80Windows 10 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-04-15TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B71-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth B71-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Intel)Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Card Realtek của Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B71-80 (Realtek, Genesys)Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B71-80 (AVC, Bison, Liteon, Chicony, AzureWave)Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển VGA Intel B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B71-80 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo B71-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Realtek LAN của Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B71-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo B71-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo B71-80Windows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo B71-80Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B71-80 của LenovoWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® B71-80 của LenovoWindows 7 64-bit2016-01-07TẢI
Cập nhật hệ thống Lenovo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-08-31TẢI
Trình điều khiển USB Intel 71 của Lenovo B80-3.0Windows 7 64-bit2016-01-07TẢI