Conexant Audio DriverHỌ TÊN*Hệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver
IN2AUD13WW1.exe
139 MB
Windows XP3.54.1.0Tháng Mười Một 04 2008Tải về

Thông tin quan trọng

Vui lòng cài đặt hotfix từ liên kết sau đây trước khi cài đặt trình điều khiển âm thanh:

http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?LegacyDocID=1014