Intel PRO / 1000 Phần mềm adapter LAN (Gigabit Ethernet Driver) cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadHọ tênHệ điều hànhphiên bảnPhát hànhTải về
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho Windows 32-bit
G1rw12ww_32.exe
1.2 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
12.10.28.005 Tháng 12 2013Tải về
Intel PRO / 1000 LAN Adapter phần mềm (Gigabit Ethernet Driver) cho Windows 64-bit
G1rw12ww_64.exe
1.2 MB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
12.10.28.005 Tháng 12 2013Tải về
README cho Intel PRO / 1000 LAN Adaptor phần mềm (Gigabit Ethernet Driver)
G1rw12ww.txt
7 KB
Cửa sổ 7 32bit,
Cửa sổ 7 64bit
12.10.28.005 Tháng 12 2013Tải về

Gói này sẽ cài đặt phần mềm (trình điều khiển Ethernet) để kích hoạt các thiết bị sau đây.


Tên thiết bị

Tên thiết bị trong Device Manager

Intel 82579LM Kết nối mạng Gigabit Intel (R) 82579LM Kết nối mạng Gigabit Kết nối mạng Intel® 82579V kết nối mạng Gigabit Intel (R) Kết nối mạng Gigabit mạng 82579V

Tham khảo tài liệu tiếp thị để tìm ra những mô hình máy tính hỗ trợ phần mềm này.

Gói này cũng cài đặt Intel PROSet cho Trình Quản Lý Thiết Bị Windows, một phần mở rộng cho Trình Quản Lý Thiết Bị Windows. Sau khi cài đặt phần mềm Intel PROSet, các tab bổ sung sẽ tự động được thêm vào Trình quản lý Thiết bị.

Nếu gói này đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt) gói này sẽ khắc phục sự cố, thêm chức năng mới hoặc mở rộng các chức năng như được nêu bên dưới.

Chương trình này là ngôn ngữ độc lập và có thể được sử dụng với bất kỳ hệ thống ngôn ngữ.


Hệ thống ThinkPad được hỗ trợ


  • T430, T430i, T430s, T430si
  • T530, T530i
  • W530
  • X230, X230i, X230s, X230 Tablet, X230i Tablet

hệ điều hành được hỗ trợ


  • Cửa sổ 7 (32-bit, 64-bit)


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *