Lenovo Cạnh 2-1580 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Cạnh 15 Laptop

Tải Lenovo Cạnh 2-1580 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2017-08-28TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-15TẢI
Bluetooth Driver (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2-1580 của Lenovo Edge (Liteon, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Trình điều khiển Máy đọc Thẻ Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2017-06-19TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia 2-1580 của LenovoWindows 10 64-bit2017-08-28TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Trình điều khiển VGA Intel XUUMX-2 của LenovoWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-28TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Edge 2-1580 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2017-08-28TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo Edge 2-1580 LANWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2017-06-19TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN 2-1580 của Lenovo Edge (Liteon, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Lenovo Edge 2-1580 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel® Edge 2-1580 của LenovoWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo Edge 2-1580Windows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI