Lenovo Flex 2-15 máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 2-14 Laptop

tải Lenovo Flex 2-15 Trình điều khiển máy tính xách tay, phần mềm và cập nhật cho Windows 8.1 64bit.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bộ điều khiển âm thanh Realtek Realtek 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển âm thanh Realtek của Lenovo Flex2 14 / 15Windows 8.1 64-bit2014-12-30TẢI
TẢI
Bộ điều khiển âm thanh Lenovo Flex 2-14, 2-15Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14, cập nhật bằng Flex 2-15Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-12TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14, cập nhật bằng Flex 2-15Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-08-12TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Cybertan, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-07-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth 2-14 của Lenovo, trình điều khiển Bluetooth Flex 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel® 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, 2-15Windows 8.1 64-bit2014-07-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel Bluetooth của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Intel Bluetooth 2-15Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Flex 2-14, 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14, 2-15 (Bison, Liteon, AVC)Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
Các đầu đọc thẻ Flex 2-14, 2-15 GenesysWindows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Các trình điều khiển Card mạng của Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 GenesysWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Bison, Liteon, AVC)Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14, 2-15Windows 10 64-bit2015-07-07TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Giao diện đáng tin cậy của IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
Bộ điều khiển Chips Intel của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Chips Intel Flex 2-15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bộ điều khiển Chạy Intel Flex 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel Flex 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel của Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
Trình điều khiển VGA Intel 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo Flex2 14 / 15Windows 8.1 64-bit2014-12-30TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển VGA Intel XBOX-2 của Lenovo, trình điều khiển VGA Intel 14-2Windows 10 64-bit2015-10-29TẢI
TẢI
Flex 2-14, 2-15 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia của Lenovo Flex2 14 / 15Windows 8.1 64-bit2014-12-30TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bộ cảm ứng Flex 2-14, 2-15 (Trình điều khiển Synaptics, ELAN, ALPS)Windows 7 64-bit2014-08-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển cảm ứng TouchPad Flex Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Synaptics, Elan, ALPS)Windows 8.1 64-bit2014-07-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển Màn hình cảm ứng Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15Windows 10 64-bit2015-07-07TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo Flex 2-14, 2-15 LANWindows 10 64-bit2015-07-07TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN Flex 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN Lenovo Flex2 14 / 15Windows 8.1 64-bit2014-12-30TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN Flex 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Flex 2-14, 2-15Windows 8.1 64-bit2014-07-23TẢI
TẢI
Trình điều khiển Intel WLAN của Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển Intel WLAN 2-15Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN 2-14, 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 7 64-bit2014-09-18TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14, 2-15 (Cybertan, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-07-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14, Flex 2-15 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
TẢI
Flex 2-14, 2-15 Quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 64-bit2014-07-23TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 2-14, 2-15Windows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Flex2 14 / 15 (Haswell)Windows 8.1 64-bit2014-12-30TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh Intel® Flex 2-14, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 2-15Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển IO của Intel Lenovo Flex 2-14, Trình điều khiển IO của Intel Flex 2-15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Trình điều khiển Trình điều khiển Intel 2 Flex 14-2, 15-3.0Windows 7 64-bit2014-07-23TẢI