Lenovo Flex 2-15D máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 2-15D Laptop

Tải Lenovo Flex 2-15D Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Lenovo Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Bộ điều khiển âm thanh Flex 2-14D, 2-15DWindows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Cập nhật BIOS Flex 2-14D, 2-15DWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-28TẢI
Bộ điều khiển Bluetooth Bluetooth 2-14D, 2-15D của Lenovo (Realtek, Broadcom, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-12-31TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon)Windows 7 64-bit2014-07-17TẢI
Flex 2-14D, trình điều khiển Bluetooth Flex 2-15D (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Các đầu đọc thẻ Flex 2-14D, 2-15D GenesysWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Flex 2-14D, Trình điều khiển Card Gen Xẻng Flex 2-15DWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14D, 2-15D (AVC, Bison, Liteon)Windows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (AVC, Bison, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-12-31TẢI
Bộ điều khiển Camera Flex 2-14D, 2-15D (AVC, AWA, Bison, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển VGA / Chipset của AMD 2-14D, 2-15DWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Lenovo Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển Chipset VGA của AMDWindows 8.1 64-bit2014-07-23TẢI
Flex 2-14D, Bộ điều khiển VGA của AMD 2-15DWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (Synaptics, Elan, ALPS)Windows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Flex 2-14D, 2-15D (Synaptics, Elan, ALPS)Windows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Flex 2-14D, 2-15D (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Trình điều khiển LAN Flex 2-14D, 2-15D LANWindows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Flex 2-14D, 2-15D Trình điều khiển Realtek LANWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Bộ điều khiển Realtek LAN của Lenovo Flex 2-14D, 2-15DWindows 8.1 64-bit2014-05-04TẢI
Trình điều khiển WLAN Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon)Windows 7 64-bit2014-07-17TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo Flex 2-14D, 2-15D (Realtek, Broadcom, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-12-31TẢI
Flex 2-14D, Trình điều khiển WLAN Flex 2-15D (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Flex 2-14D, 2-15D Trình quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 64-bit2014-07-02TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *