Lenovo Flex 2 Pro-15 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 2 Pro-15 Laptop

Tải Lenovo Flex 2 Pro-15 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC15 của Lenovo Edge 233Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Realtek ALC15 của Lenovo Edge 233Windows 8.1 64-bit2015-03-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển âm thanh Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo Flex 2 Pro-15, cập nhật BIOS của Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-09-24TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của LenovoWindows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của LenovoWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển Bluetooth dành cho máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-07-06TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Edge 15 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Edge 15 của Lenovo (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Edge 15 của LenovoWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-07-01TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-22TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình đọc thẻ Genesys của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-03-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Máy Ảnh Xách Tay Lenovo Edge 15 (AVC, Bison)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chipset Intel Haswell của Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Chipset Intel Haswell của Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Trình Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Giao diện Điều khiển Quản lý Trình quản lý Intel của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-07-22TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX LenovoWindows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15Windows 10 64-bit2016-10-19TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX LenovoWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Intel XUUMX LenovoWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển VGA Nvidia của Lenovo 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-07-01TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Touchpad 15 của Lenovo (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Mạng Realtek LAN Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển LAN Lenovo Edge 15 LANWindows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của LenovoWindows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của LenovoWindows 8.1 64-bit2015-03-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Intel® Edge 15 của LenovoWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Lenovo Edge 15, Trình điều khiển máy tính xách tay M50-70 (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-07-06TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển WLAN Lenovo Edge 15 (Haswell) (CyberTan, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2014-09-30TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển mạng WLAN 15 của Lenovo (Broadcom, Realtek, Liteon)Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển mạng WLAN 15 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2014-11-14TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Các Nút ảo của Intel Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® XUUMX của LenovoWindows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Kết nối Thông minh Intel® XUUMX của LenovoWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-07TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Các Nút ảo của Intel Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-06-09TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2016-12-30TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Intel IOS của Lenovo Edge 15Windows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Edge 15Windows 7 64-bit2014-11-13TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Lenovo Edge 15Windows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển Công nghệ lưu trữ Nhanh Intel® Edge 15 của LenovoWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
TẢI
Lenovo Flex 2 Pro-15, Trình điều khiển USB 15 của Lenovo Edge 3.0Windows 7 64-bit2014-11-14TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *